Motiv för facklig anslutning

Skapare/primärforskare:

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Undersökningen innehåller frågor om respondentens utbildning och nuvarande arbete; föräldrarnas fackliga aktivitet; fackliga organisationer på arbetsplatsen; uppdragsvillighet; anslutning; skäl till facklig anslutning; inställning till fackligt oorganiserade; facklig introduktion; fackliga möten; hjälp från facklig organisation.

Skapare/primärforskare:

Sven-Erik Svärd - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0122

Beskrivning:

Undersökningen innehåller frågor om respondentens utbildning och nuvarande arbete; föräldrarnas fackliga aktivitet; fackliga organisationer på arbetsplatsen; uppdragsvillighet; anslutning; skäl till facklig anslutning; inställning till fackligt oorganiserade; facklig introduktion; fackliga möten; hjälp från facklig organisation.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svärd, Sven-Erik (1982). Motiv för facklig anslutning: några resultat från en enkätundersökning. Organisationerna och samhällsutvecklingen. S. 43-57
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Det finns en senare version av detta dataset än vad som har begärts. Metadata i katalogposten beskriver den senaste versionen av datasetet.

Version 1.2:

2014-01-30 doi:10.5878/001663

Metadata tillagda

Version 1.1:

2013-10-21 doi:10.5878/001571

Metadata tillagda

Version 1.0:

1988-10-01 doi:10.5878/001014

Motiv för facklig anslutning

Citering:

Sven-Erik Svärd. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Motiv för facklig anslutning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. https://doi.org/10.5878/001663

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

70

Antal individer/objekt:

2430