Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Andersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Margreth Jonasson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

På uppdrag av Radionämnden genomfördes denna undersökning av dels Sveriges radios nyhetsbevakning av, dels den svenska pressens behandling av händelserna i samband med bankdramat vid Norrmalmstorg i Stockholm under augusti 1973. Syftet med undersökningen av Sveriges radio var att belysa om företaget uppfyllt den i avtalet med staten och Sveriges radio stadgade skyldigheten att upplysa om nuets händelser. Som jämförelsematerial har därvid använts den svenska dagspressen och TT:s utgående nyhetstelegram.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Andersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Margreth Jonasson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0123

Beskrivning:

På uppdrag av Radionämnden genomfördes denna undersökning av dels Sveriges radios nyhetsbevakning av, dels den svenska pressens behandling av händelserna i samband med bankdramat vid Norrmalmstorg i Stockholm under augusti 1973. Syftet med undersökningen av Sveriges radio var att belysa om företaget uppfyllt den i avtalet med staten och Sveriges radio stadgade skyldigheten att upplysa om nuets händelser. Som jämförelsematerial har därvid använts den svenska dagspressen och TT:s utgående nyhetstelegram.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Stockholm kommun

Analysenhet:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1974) Norrmalmstorgsrånet - övriga nyheter. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1997-06-01 doi:10.5878/001013

Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl, Leif Andersson, Claes-Olof Olsson, Margreth Jonasson. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001013

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Andersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Margreth Jonasson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

11

Antal individer/objekt:

5836

Publicerad: 1982-01-01