Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Andersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Margreth Jonasson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

På uppdrag av Radionämnden genomfördes denna undersökning av dels Sveriges radios nyhetsbevakning av, dels den svenska pressens behandling av händelserna i samband med bankdramat vid Norrmalmstorg i Stockholm under augusti 1973. Syftet med undersökningen av Sveriges radio var att belysa om företaget uppfyllt den i avtalet med staten och Sveriges radio stadgade skyldigheten att upplysa om nuets händelser. Som jämförelsematerial har därvid använts den svenska dagspressen och TT:s utgående nyhetstelegram.

Ämnesområde:

media, informationssamhället (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Andersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Margreth Jonasson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0123

Beskrivning:

På uppdrag av Radionämnden genomfördes denna undersökning av dels Sveriges radios nyhetsbevakning av, dels den svenska pressens behandling av händelserna i samband med bankdramat vid Norrmalmstorg i Stockholm under augusti 1973. Syftet med undersökningen av Sveriges radio var att belysa om företaget uppfyllt den i avtalet med staten och Sveriges radio stadgade skyldigheten att upplysa om nuets händelser. Som jämförelsematerial har därvid använts den svenska dagspressen och TT:s utgående nyhetstelegram.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Stockholm kommun

Analysenhet:

Ämnesområde:

media, informationssamhället (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1974) Norrmalmstorgsrånet - övriga nyheter. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-06-01 doi:10.5878/001013

Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl, Leif Andersson, Claes-Olof Olsson, Margreth Jonasson. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001013

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Andersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Margreth Jonasson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

11

Antal individer/objekt:

5836

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06