Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press

SND-ID: SND 0123

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Andersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Margreth Jonasson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

På uppdrag av Radionämnden genomfördes denna undersökning av dels Sveriges radios nyhetsbevakning av, dels den svenska pressens behandling av händelserna i samband med bankdramat vid Norrmalmstorg i Stockholm under augusti 1973. Syftet med undersökningen av Sveriges radio var att belysa om företaget uppfyllt den i avtalet med staten och Sveriges radio stadgade skyldigheten att upplysa om nuets händelser. Som jämförelsematerial har därvid använts den svenska dagspressen och TT:s utgående nyhetstelegram.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholm kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Westerståhl, J. (1974) Norrmalmstorgsrånet - övriga nyheter. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jörgen Westerståhl, Leif Andersson, Claes-Olof Olsson, Margreth Jonasson. Göteborgs universitet (1997). Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001013

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Andersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Margreth Jonasson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

11

Antal individer/objekt

5836

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06