Närradion och dess lyssnare 1980

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The investigation has been made on the request of the Committee for local radio in 15 places during one week in April 1980. Its purpose was to give information on the standpoint of regular listeners on the role and functions in society of the local radio, their judgement of the single programmes and the total offer of programmes, imaginable effects and their experience of local radio generally.

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare

SND-ID: SND 0124

Beskrivning

The investigation has been made on the request of the Committee for local radio in 15 places during one week in April 1980. Its purpose was to give information on the standpoint of regular listeners on the role and functions in society of the local radio, their judgement of the single programmes and the total offer of programmes, imaginable effects and their experience of local radio generally.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-04-01 — 1980-05-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Invånare i åldrarna 15-70 år bosatta i församlingar inom 4-5 kilometers radie från en närradiostation

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1981) Utvärdering av närradion : en första resultatsammanställning gjord på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1981:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06141-4.
Libris
ISBN: 91-38-06141-4
ISSN: 0346-5675

Hedman, L. (1980) Närradion och dess lyssnare : en undersökning avseende vecka 16, 1980, utförd på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1980:14. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06002-7.

Hedman, L. (1982) Närradion - innehållet, medlemmarna och invandrarna : några studier av närradions programinnehåll, föreningsmedlemmar och invandrare gjorda på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1982:3. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06852-4.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Närradion och dess lyssnare 1980

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1988). <em>Närradion och dess lyssnare 1980</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000883">https://doi.org/10.5878/000883</a>

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-04-01 — 1980-05-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

72

Antal individer/objekt

4559

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06