Närradion och dess lyssnare 1980

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

The investigation has been made on the request of the Committee for local radio in 15 places during one week in April 1980. Its purpose was to give information on the standpoint of regular listeners on the role and functions in society of the local radio, their judgement of the single programmes and the total offer of programmes, imaginable effects and their experience of local radio generally.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0124

Beskrivning:

The investigation has been made on the request of the Committee for local radio in 15 places during one week in April 1980. Its purpose was to give information on the standpoint of regular listeners on the role and functions in society of the local radio, their judgement of the single programmes and the total offer of programmes, imaginable effects and their experience of local radio generally.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-04-01 — 1980-05-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Invånare i åldrarna 15-70 år bosatta i församlingar inom 4-5 kilometers radie från en närradiostation

Tidsdimension:

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1981) Utvärdering av närradion : en första resultatsammanställning gjord på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1981:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06141-4.
Libris
ISBN: 91-38-06141-4
ISSN: 0346-5675

Hedman, L. (1980) Närradion och dess lyssnare : en undersökning avseende vecka 16, 1980, utförd på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1980:14. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06002-7.

Hedman, L. (1982) Närradion - innehållet, medlemmarna och invandrarna : några studier av närradions programinnehåll, föreningsmedlemmar och invandrare gjorda på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1982:3. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06852-4.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1988-11-01 doi:10.5878/000883

Närradion och dess lyssnare 1980

Citeringsförslag:

Lowe Hedman. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1988). Närradion och dess lyssnare 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000883

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-04-01 — 1980-05-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

72

Antal individer/objekt:

4559

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06