Närradion och dess lyssnare 1980

SND-ID: SND 0124

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The investigation has been made on the request of the Committee for local radio in 15 places during one week in April 1980. Its purpose was to give information on the standpoint of regular listeners on the role and functions in society of the local radio, their judgement of the single programmes and the total offer of programmes, imaginable effects and their experience of local radio generally.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Invånare i åldrarna 15-70 år bosatta i församlingar inom 4-5 kilometers radie från en närradiostation

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-04-01 – 1980-05-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1981) Utvärdering av närradion : en första resultatsammanställning gjord på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1981:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06141-4.
Libris
ISBN: 91-38-06141-4
ISSN: 0346-5675

Hedman, L. (1980) Närradion och dess lyssnare : en undersökning avseende vecka 16, 1980, utförd på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1980:14. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06002-7.

Hedman, L. (1982) Närradion - innehållet, medlemmarna och invandrarna : några studier av närradions programinnehåll, föreningsmedlemmar och invandrare gjorda på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1982:3. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06852-4.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Närradion och dess lyssnare 1980

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet (1988). Närradion och dess lyssnare 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000883

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-04-01–1980-05-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

72

Antal individer/objekt

4559

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06