Läsvanestudien 1990 - Södra Halland

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in southern Halland: Halmstad, Hylte and Laholm. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also questions not asked in previous surveys. In this survey the respondents were asked about their opinion on delivery of the paper, the paper´s complaint service, morning paper format preferred and attitude toward supplements. A battery of questions dealt with the local paper Hallands-Posten specifically.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0129

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in southern Halland: Halmstad, Hylte and Laholm. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also questions not asked in previous surveys. In this survey the respondents were asked about their opinion on delivery of the paper, the paper´s complaint service, morning paper format preferred and attitude toward supplements. A battery of questions dealt with the local paper Hallands-Posten specifically.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-03-01 — 1990-03-31

Geografisk utbredning

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ladda ner metadata

Publikationer

Kratz, C. (1991) Tidningsläsning i Södra Halland 1990, jämförelser med situationen 1984. Report no.13. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Läsvanestudien 1990 - Södra Halland

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2007). <em>Läsvanestudien 1990 - Södra Halland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002490">https://doi.org/10.5878/002490</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-03-01 — 1990-03-31

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

280

Antal individer/objekt

221

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06