Läsvanestudien 1990 - Södra Halland

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in southern Halland: Halmstad, Hylte and Laholm. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also questions not asked in previous surveys. In this survey the respondents were asked about their opinion on delivery of the paper, the paper´s complaint service, morning paper format preferred and attitude toward supplements. A battery of questions dealt with the local paper Hallands-Posten specifically.

Nyckelord:

Karta:

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0129

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in southern Halland: Halmstad, Hylte and Laholm. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also questions not asked in previous surveys. In this survey the respondents were asked about their opinion on delivery of the paper, the paper´s complaint service, morning paper format preferred and attitude toward supplements. A battery of questions dealt with the local paper Hallands-Posten specifically.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-03-01 — 1990-03-31

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kratz, C. (1991) Tidningsläsning i Södra Halland 1990, jämförelser med situationen 1984. Rapport nr 13. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2007-10-11 doi:10.5878/002490

Läsvanestudien 1990 - Södra Halland

Citering:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2007). Läsvanestudien 1990 - Södra Halland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002490

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-03-01 — 1990-03-31

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

280

Antal individer/objekt:

221