Läsvanestudien 1990 - Södra Halland

SND-ID: SND 0129

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in southern Halland: Halmstad, Hylte and Laholm. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also questions not asked in previous surveys. In this survey the respondents were asked about their opinion on delivery of the paper, the paper´s complaint service, morning paper format preferred and attitude toward supplements. A battery of questions dealt with the local paper Hallands-Posten specifically.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-03-01 – 1990-03-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Hylte kommun, Halmstad kommun, Laholm kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Kratz, C. (1991) Tidningsläsning i Södra Halland 1990, jämförelser med situationen 1984. Report no.13. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Läsvanestudien 1990 - Södra Halland

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (2007). Läsvanestudien 1990 - Södra Halland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002490

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-03-01–1990-03-31
  • Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

280

Antal individer/objekt

221

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06