Populärfiktion 1984-1985

Beställ data

Skapare/primärforskare

Gunnar Hansson - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Arne Fredholm - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Intervjuer har genomförts med personer som besökt affärer för begagnad populärfiktion. Den första intervjuen innehåller frågor om läs- och andra medievanor samt en del bakgrundsfaktorer. Därefter fick den intervjuade i uppgift att läsa en speciell populärfiktionsbok och att därefter ställa upp för en ny intervju. Som tack för deltagandet fick den intervjuade tio böcker, varav sex stycken var av typen populärfiktion. Efter en tid gjordes en uppföljningsintervju per telefon där man bland annat tillfrågades vilka av de tio böckerna man läst och vad man tyckte om dem.

Ämnesområde

Media, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst, Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Gunnar Hansson - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Arne Fredholm - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0130

Beskrivning

Intervjuer har genomförts med personer som besökt affärer för begagnad populärfiktion. Den första intervjuen innehåller frågor om läs- och andra medievanor samt en del bakgrundsfaktorer. Därefter fick den intervjuade i uppgift att läsa en speciell populärfiktionsbok och att därefter ställa upp för en ny intervju. Som tack för deltagandet fick den intervjuade tio böcker, varav sex stycken var av typen populärfiktion. Efter en tid gjordes en uppföljningsintervju per telefon där man bland annat tillfrågades vilka av de tio böckerna man läst och vad man tyckte om dem.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-01-01 — 1985-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Individuals visiting shops for used popular fiction

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Media, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst, Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hansson, G. (1987) Läsning av populärfiktion. In Carlsson, U. (ed.), Forskning om populärkultur, Göteborg: NORDICOM-Sverige.

Hansson, G. (1990) Not a day without a book. On the reading of popular fiction. SPIEL: Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft, Jg. 9.

Hansson, G. (1988) Inte en dag utan en bok. Om läsning av populärfiktion, Linköping Studies in Arts and Science 30. Linköping: Tema Kommunikation. ISBN: 9178703999
Libris
ISBN: 9789178703999

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Populärfiktion 1984-1985

Skapare/primärforskare

Gunnar Hansson - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Arne Fredholm - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984 — 1985

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

300

Antal individer/objekt

96

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06