Populärfiktion 1984-1985

SND-ID: SND 0130

Skapare/primärforskare

Gunnar Hansson - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Arne Fredholm - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Intervjuer har genomförts med personer som besökt affärer för begagnad populärfiktion. Den första intervjuen innehåller frågor om läs- och andra medievanor samt en del bakgrundsfaktorer. Därefter fick den intervjuade i uppgift att läsa en speciell populärfiktionsbok och att därefter ställa upp för en ny intervju. Som tack för deltagandet fick den intervjuade tio böcker, varav sex stycken var av typen populärfiktion. Efter en tid gjordes en uppföljningsintervju per telefon där man bland annat tillfrågades vilka av de tio böckerna man läst och vad man tyckte om dem.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Litteraturvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individuals visiting shops for used popular fiction

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-01-01 – 1985-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst, Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

bokanvändning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hansson, G. (1987) Läsning av populärfiktion. In Carlsson, U. (ed.), Forskning om populärkultur, Göteborg: NORDICOM-Sverige.

Hansson, G. (1990) Not a day without a book. On the reading of popular fiction. SPIEL: Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft, Jg. 9.

Hansson, G. (1988) Inte en dag utan en bok. Om läsning av populärfiktion, Linköping Studies in Arts and Science 30. Linköping: Tema Kommunikation. ISBN: 9178703999
Libris
ISBN: 9789178703999

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Populärfiktion 1984-1985

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Gunnar Hansson, Arne Fredholm. Göteborgs universitet (1986). Populärfiktion 1984-1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/h5wj-7265

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Hansson - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Arne Fredholm - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984–1985
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

300

Antal individer/objekt

96

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06