Populärfiktion 1984-1985

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Gunnar Hansson - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Arne Fredholm - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Intervjuer har genomförts med personer som besökt affärer för begagnad populärfiktion. Den första intervjuen innehåller frågor om läs- och andra medievanor samt en del bakgrundsfaktorer. Därefter fick den intervjuade i uppgift att läsa en speciell populärfiktionsbok och att därefter ställa upp för en ny intervju. Som tack för deltagandet fick den intervjuade tio böcker, varav sex stycken var av typen populärfiktion. Efter en tid gjordes en uppföljningsintervju per telefon där man bland annat tillfrågades vilka av de tio böckerna man läst och vad man tyckte om dem.

Ämnesområde:

media, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst, Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Gunnar Hansson - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Arne Fredholm - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0130

Beskrivning:

Intervjuer har genomförts med personer som besökt affärer för begagnad populärfiktion. Den första intervjuen innehåller frågor om läs- och andra medievanor samt en del bakgrundsfaktorer. Därefter fick den intervjuade i uppgift att läsa en speciell populärfiktionsbok och att därefter ställa upp för en ny intervju. Som tack för deltagandet fick den intervjuade tio böcker, varav sex stycken var av typen populärfiktion. Efter en tid gjordes en uppföljningsintervju per telefon där man bland annat tillfrågades vilka av de tio böckerna man läst och vad man tyckte om dem.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1984-01-01 — 1985-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Individuals visiting shops for used popular fiction

Tidsdimension:

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

media, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst, Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hansson, G. (1987) Läsning av populärfiktion. In Carlsson, U. (ed.), Forskning om populärkultur, Göteborg: NORDICOM-Sverige.

Hansson, G. (1990) Not a day without a book. On the reading of popular fiction. SPIEL: Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft, Jg. 9.

Hansson, G. (1988) Inte en dag utan en bok. Om läsning av populärfiktion, Linköping Studies in Arts and Science 30. Linköping: Tema Kommunikation. ISBN: 9178703999
Libris
ISBN: 9789178703999

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Populärfiktion 1984-1985

Skapare/primärforskare:

Gunnar Hansson - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Arne Fredholm - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984 — 1985

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

300

Antal individer/objekt:

96

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06