Pressens funktioner: Journaliststudien 1973

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Björn Fjaestad - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Per Gunnar Holmlöv - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Beskrivning

Forskningsprojektet "Pressens funktioner" genomfördes på uppdrag av 1972 års pressutredning. Projektets centrala frågeställning rörde vilken roll pressen har i samhället: för individer, grupper och institutioner, samt pressens roll i sammanhang med övriga massmedier. Av speciellt intresse var massmedias förmedling av information och opinioner. Begreppet massmedia begränsas till dagspress, populärpress, organisationspress och radio-TV, med huvudvikt på dagspress och tidskriftspress.

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Skapare/primärforskare

Björn Fjaestad - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Per Gunnar Holmlöv - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Identifierare

SND-ID: SND 0133

Beskrivning

Forskningsprojektet "Pressens funktioner" genomfördes på uppdrag av 1972 års pressutredning. Projektets centrala frågeställning rörde vilken roll pressen har i samhället: för individer, grupper och institutioner, samt pressens roll i sammanhang med övriga massmedier. Av speciellt intresse var massmedias förmedling av information och opinioner. Begreppet massmedia begränsas till dagspress, populärpress, organisationspress och radio-TV, med huvudvikt på dagspress och tidskriftspress.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-11-19

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Malmö, Göteborg, Västerås och Falun

Analysenhet

Population

Journalists working at daily papers published in Malmö, Göteborg, Västerås and Falun.

Tidsdimension

Finansiering

Statens råd för samhällsforskning

1972 års pressutredning

FLT:s forskningsstiftelse

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svensk press. Pressens funktioner i samhället. SOU 1975:78. Stockholm: LiberFörlag.
Libris
ISBN: 9138024756

Fjaestad, B., & Holmlöv, P.G. (1974) Journalisters syn på pressens samhällsroll. Redovisning av de empiriska resultaten. Del 1. Stockholm: Economic Research Institute at Handelshögskolan in Stockholm.

Fjaestad, B., & Holmlöv, P.G. (1974) Journalisters syn på pressens samhällsroll. Redovisning av de empiriska resultaten. Del 2. Stockholm: Economic Research Institute at Handelshögskolan in Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Pressens funktioner: Journaliststudien 1973

Citeringsförslag

Björn Fjaestad, Per Gunnar Holmlöv. Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet (1997). <em>Pressens funktioner: Journaliststudien 1973</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001027">https://doi.org/10.5878/001027</a>

Skapare/primärforskare

Björn Fjaestad - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Per Gunnar Holmlöv - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-11-19

Datainsamlare: Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

256

Antal individer/objekt

431

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06