Pressens funktioner: Journaliststudien 1973

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Björn Fjaestad - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Per Gunnar Holmlöv - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Beskrivning:

Forskningsprojektet "Pressens funktioner" genomfördes på uppdrag av 1972 års pressutredning. Projektets centrala frågeställning rörde vilken roll pressen har i samhället: för individer, grupper och institutioner, samt pressens roll i sammanhang med övriga massmedier. Av speciellt intresse var massmedias förmedling av information och opinioner. Begreppet massmedia begränsas till dagspress, populärpress, organisationspress och radio-TV, med huvudvikt på dagspress och tidskriftspress.

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Skapare/primärforskare:

Björn Fjaestad - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Per Gunnar Holmlöv - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0133

Beskrivning:

Forskningsprojektet "Pressens funktioner" genomfördes på uppdrag av 1972 års pressutredning. Projektets centrala frågeställning rörde vilken roll pressen har i samhället: för individer, grupper och institutioner, samt pressens roll i sammanhang med övriga massmedier. Av speciellt intresse var massmedias förmedling av information och opinioner. Begreppet massmedia begränsas till dagspress, populärpress, organisationspress och radio-TV, med huvudvikt på dagspress och tidskriftspress.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1973-11-19

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Malmö, Göteborg, Västerås och Falun

Analysenhet:

Population:

Journalists working at daily papers published in Malmö, Göteborg, Västerås and Falun.

Tidsdimension:

Finansiering:

Statens råd för samhällsforskning

1972 års pressutredning

FLT:s forskningsstiftelse

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svensk press. Pressens funktioner i samhället. SOU 1975:78. Stockholm: LiberFörlag.
Libris
ISBN: 9138024756

Fjaestad, B., & Holmlöv, P.G. (1974) Journalisters syn på pressens samhällsroll. Redovisning av de empiriska resultaten. Del 1. Stockholm: Economic Research Institute at Handelshögskolan in Stockholm.

Fjaestad, B., & Holmlöv, P.G. (1974) Journalisters syn på pressens samhällsroll. Redovisning av de empiriska resultaten. Del 2. Stockholm: Economic Research Institute at Handelshögskolan in Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-08-01 doi:10.5878/001027

Pressens funktioner: Journaliststudien 1973

Citeringsförslag:

Björn Fjaestad, Per Gunnar Holmlöv. Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet (1997). Pressens funktioner: Journaliststudien 1973. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001027

Skapare/primärforskare:

Björn Fjaestad - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Per Gunnar Holmlöv - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-11-19

Datainsamlare: Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

256

Antal individer/objekt:

431

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06