Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse 1986-1987

SND-ID: SND 0137

Skapare/primärforskare

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Cecilia Bokenstrand - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

I början av 1980-talet inleddes ett internationellt forskningssamarbete som kom att kallas 'Fiscal Austerity and Urban Innovation' (FAUI). Två sidor av den kommunala ekonomin bildade utgångspunkt för projektet, dels den kärvare ekonomin, dels de förändringar som uppkommit på lokal nivå, bland annat som ett resultat av de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Projektet, som syftar till internationella jämförelser av hur kommunerna i olika länder agerat, bygger på enkätundersökningar av kommunala beslutsfattare. Totalt deltog forskare från ett femtiotal länder. Studien 'Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse' utgör den svenska delen av projektet. Vid årsskiftet 1986/1987 skickades en enkät ut till ekonomicheferna i samtliga landets kommuner. Enkäten bestod av sju olika frågeområden: Budgetering och budgetarbete; Verksamhetsförändringar i kommunen; Planering och arbetssätt; Kommunens ekonomiska situation; Kommunalekonomiska åtgärder; Jämförelser med andra kommuner; samt bakgrundsuppgifter.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Civildepartementets forskningsdelegation
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska kommuner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-01-01 – 1988-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bokenstrand, C. (1991) Om krisen kommer... Kommunalekonomisk åtstramning ur ett svenskt perspektiv. Göteborg: Department of Political Science.

Strömberg, L., & Bokenstrand, C. (1987) The Swedish Fiscal Austerity and Urban Innovation Project - Mail Survey with Chief Economic Administrators of Swedish Municipalities. : Code Book and Frequencies. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Håkan Magnusson, Lars Strömberg, Cecilia Bokenstrand. Göteborgs universitet (1995). Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000885

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Cecilia Bokenstrand - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-12-01–1987-03-15
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

327

Antal individer/objekt

284

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05