Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse 1986-1987

Beställ data

Skapare/primärforskare

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Cecilia Bokenstrand - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

I början av 1980-talet inleddes ett internationellt forskningssamarbete som kom att kallas 'Fiscal Austerity and Urban Innovation' (FAUI). Två sidor av den kommunala ekonomin bildade utgångspunkt för projektet, dels den kärvare ekonomin, dels de förändringar som uppkommit på lokal nivå, bland annat som ett resultat av de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Projektet, som syftar till internationella jämförelser av hur kommunerna i olika länder agerat, bygger på enkätundersökningar av kommunala beslutsfattare. Totalt deltog forskare från ett femtiotal länder. Studien 'Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse' utgör den svenska delen av projektet. Vid årsskiftet 1986/1987 skickades en enkät ut till ekonomicheferna i samtliga landets kommuner. Enkäten bestod av sju olika frågeområden: Budgetering och budgetarbete; Verksamhetsförändringar i kommunen; Planering och arbetssätt; Kommunens ekonomiska situation; Kommunalekonomiska åtgärder; Jämförelser med andra kommuner; samt bakgrundsuppgifter.

Ämnesområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Cecilia Bokenstrand - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0137

Beskrivning

I början av 1980-talet inleddes ett internationellt forskningssamarbete som kom att kallas 'Fiscal Austerity and Urban Innovation' (FAUI). Två sidor av den kommunala ekonomin bildade utgångspunkt för projektet, dels den kärvare ekonomin, dels de förändringar som uppkommit på lokal nivå, bland annat som ett resultat av de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Projektet, som syftar till internationella jämförelser av hur kommunerna i olika länder agerat, bygger på enkätundersökningar av kommunala beslutsfattare. Totalt deltog forskare från ett femtiotal länder. Studien 'Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse' utgör den svenska delen av projektet. Vid årsskiftet 1986/1987 skickades en enkät ut till ekonomicheferna i samtliga landets kommuner. Enkäten bestod av sju olika frågeområden: Budgetering och budgetarbete; Verksamhetsförändringar i kommunen; Planering och arbetssätt; Kommunens ekonomiska situation; Kommunalekonomiska åtgärder; Jämförelser med andra kommuner; samt bakgrundsuppgifter.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-01-01 — 1988-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Svenska kommuner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Civildepartementets forskningsdelegation

Ämnesområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bokenstrand, C. (1991) Om krisen kommer... Kommunalekonomisk åtstramning ur ett svenskt perspektiv. Göteborg: Department of Political Science.

Strömberg, L., & Bokenstrand, C. (1987) The Swedish Fiscal Austerity and Urban Innovation Project - Mail Survey with Chief Economic Administrators of Swedish Municipalities. : Code Book and Frequencies. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse

Citering

Håkan Magnusson, Lars Strömberg, Cecilia Bokenstrand. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000885">https://doi.org/10.5878/000885</a>

Skapare/primärforskare

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Cecilia Bokenstrand - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-12-01 — 1987-03-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

327

Antal individer/objekt

284

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05