Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse 1986-1987

Skapare/primärforskare:

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Cecilia Bokenstrand - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

I början av 1980-talet inleddes ett internationellt forskningssamarbete som kom att kallas 'Fiscal Austerity and Urban Innovation' (FAUI). Två sidor av den kommunala ekonomin bildade utgångspunkt för projektet, dels den kärvare ekonomin, dels de förändringar som uppkommit på lokal nivå, bland annat som ett resultat av de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Projektet, som syftar till internationella jämförelser av hur kommunerna i olika länder agerat, bygger på enkätundersökningar av kommunala beslutsfattare. Totalt deltog forskare från ett femtiotal länder. Studien 'Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse' utgör den svenska delen av projektet. Vid årsskiftet 1986/1987 skickades en enkät ut till ekonomicheferna i samtliga landets kommuner. Enkäten bestod av sju olika frågeområden: Budgetering och budgetarbete; Verksamhetsförändringar i kommunen; Planering och arbetssätt; Kommunens ekonomiska situation; Kommunalekonomiska åtgärder; Jämförelser med andra kommuner; samt bakgrundsuppgifter.

Ämnesområde:

ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Cecilia Bokenstrand - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0137

Beskrivning:

I början av 1980-talet inleddes ett internationellt forskningssamarbete som kom att kallas 'Fiscal Austerity and Urban Innovation' (FAUI). Två sidor av den kommunala ekonomin bildade utgångspunkt för projektet, dels den kärvare ekonomin, dels de förändringar som uppkommit på lokal nivå, bland annat som ett resultat av de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Projektet, som syftar till internationella jämförelser av hur kommunerna i olika länder agerat, bygger på enkätundersökningar av kommunala beslutsfattare. Totalt deltog forskare från ett femtiotal länder. Studien 'Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse' utgör den svenska delen av projektet. Vid årsskiftet 1986/1987 skickades en enkät ut till ekonomicheferna i samtliga landets kommuner. Enkäten bestod av sju olika frågeområden: Budgetering och budgetarbete; Verksamhetsförändringar i kommunen; Planering och arbetssätt; Kommunens ekonomiska situation; Kommunalekonomiska åtgärder; Jämförelser med andra kommuner; samt bakgrundsuppgifter.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-01-01 — 1988-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svenska kommuner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Civildepartementets forskningsdelegation

Ämnesområde:

ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bokenstrand, C. (1991) Om krisen kommer... Kommunalekonomisk åtstramning ur ett svenskt perspektiv. Göteborg: Department of Political Science.

Strömberg, L., & Bokenstrand, C. (1987) The Swedish Fiscal Austerity and Urban Innovation Project - Mail Survey with Chief Economic Administrators of Swedish Municipalities. : Code Book and Frequencies. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-04-01 doi:10.5878/000885

Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse

Citeringsförslag:

Håkan Magnusson, Lars Strömberg, Cecilia Bokenstrand. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000885

Skapare/primärforskare:

Håkan Magnusson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Cecilia Bokenstrand - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-12-01 — 1987-03-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

327

Antal individer/objekt:

284

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05