Rapportering om Portugalrevolutionen 1975 i radio och TV - Jämförelser med svensk och internationell press

SND-ID: SND 0138

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

På radionämndens uppdrag genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av Sveriges Radios rapportering om händelserna i Portugal våren 1975. Syftet var att skaffa ett underlag för en bedömning av om rapporteringen stod i överensstämmelse med avtalet mellan Sveriges Radio och staten med avseende på kraven på saklighet och opartiskhet. Det undersökta materialet behandlar händelserna i Portugal under perioden 1975-05-19 - 1975-07-26. Materialet är hämtat ur ljudradions sändningar, företrädesvis Ekot och Centralredaktionens P1-sändningar (80 Eko- och 152 P1-sändningar) men även Tidsspegeln, Öppen kanal, Världen och vi och OBS kulturkvarten har studerats. Förekommer ett inslag eller telegram i identisk form mer än en gång har det inte registrerats vid de senare tillfällena. Däremot förekommer givetvis att samma händelse omnämns i olika sammanhang. För att möjliggöra en jämförelse mellan rapporteringen i Sveriges Radio och motsvarande rapportering i svensk och internationell press har även sex tidningar studerats. Dessa är Arbetet, Dagens Nyheter, Norrskensflamman och Svenska Dagblade

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Events in Portugal as reported in the radio, 4 Swedish and 2 European daily newspapers

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-05-19 – 1975-07-26

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1972) Objektiv nyhetsförmedling. Gothenburg: Akademiförlaget. ISBN: 91-24-15236-6
Libris
ISBN: 91-24-15236-6

Westerståhl, J. (1976) Ljudradions bevakning av händelserna i Portugal. En undersökning avseende tiden 19 maj-26 juli 1975 utförd på uppdrag av radionämnden. Report serie 1976:3. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Rapportering om Portugalrevolutionen 1975 i radio och TV - Jämförelser med svensk och internationell press

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet (1998). Rapportering om Portugalrevolutionen 1975 i radio och TV - Jämförelser med svensk och internationell press. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000882

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-09-01–1976-04-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

27

Antal individer/objekt

4278

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06