Rapportering om Portugalrevolutionen 1975 i radio och TV - Jämförelser med svensk och internationell press

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

På radionämndens uppdrag genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av Sveriges Radios rapportering om händelserna i Portugal våren 1975. Syftet var att skaffa ett underlag för en bedömning av om rapporteringen stod i överensstämmelse med avtalet mellan Sveriges Radio och staten med avseende på kraven på saklighet och opartiskhet. Det undersökta materialet behandlar händelserna i Portugal under perioden 1975-05-19 - 1975-07-26. Materialet är hämtat ur ljudradions sändningar, företrädesvis Ekot och Centralredaktionens P1-sändningar (80 Eko- och 152 P1-sändningar) men även Tidsspegeln, Öppen kanal, Världen och vi och OBS kulturkvarten har studerats. Förekommer ett inslag eller telegram i identisk form mer än en gång har det inte registrerats vid de senare tillfällena. Däremot förekommer givetvis att samma händelse omnämns i olika sammanhang. För att möjliggöra en jämförelse mellan rapporteringen i Sveriges Radio och motsvarande rapportering i svensk och internationell press har även sex tidningar studerats. Dessa är Arbetet, Dagens Nyheter, Norrskensflamman och Svenska Dagblade

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0138

Beskrivning

På radionämndens uppdrag genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av Sveriges Radios rapportering om händelserna i Portugal våren 1975. Syftet var att skaffa ett underlag för en bedömning av om rapporteringen stod i överensstämmelse med avtalet mellan Sveriges Radio och staten med avseende på kraven på saklighet och opartiskhet. Det undersökta materialet behandlar händelserna i Portugal under perioden 1975-05-19 - 1975-07-26. Materialet är hämtat ur ljudradions sändningar, företrädesvis Ekot och Centralredaktionens P1-sändningar (80 Eko- och 152 P1-sändningar) men även Tidsspegeln, Öppen kanal, Världen och vi och OBS kulturkvarten har studerats. Förekommer ett inslag eller telegram i identisk form mer än en gång har det inte registrerats vid de senare tillfällena. Däremot förekommer givetvis att samma händelse omnämns i olika sammanhang. För att möjliggöra en jämförelse mellan rapporteringen i Sveriges Radio och motsvarande rapportering i svensk och internationell press har även sex tidningar studerats. Dessa är Arbetet, Dagens Nyheter, Norrskensflamman och Svenska Dagblade

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-05-19 — 1975-07-26

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Events in Portugal as reported in the radio, 4 Swedish and 2 European daily newspapers

Tidsdimension

Ämnesområde

Media, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1972) Objektiv nyhetsförmedling. Gothenburg: Akademiförlaget. ISBN: 91-24-15236-6
Libris
ISBN: 91-24-15236-6

Westerståhl, J. (1976) Ljudradions bevakning av händelserna i Portugal. En undersökning avseende tiden 19 maj-26 juli 1975 utförd på uppdrag av radionämnden. Report serie 1976:3. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Rapportering om Portugalrevolutionen 1975 i radio och TV - Jämförelser med svensk och internationell press

Citeringsförslag

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1998). <em>Rapportering om Portugalrevolutionen 1975 i radio och TV - Jämförelser med svensk och internationell press</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000882">https://doi.org/10.5878/000882</a>

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-09-01 — 1976-04-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

27

Antal individer/objekt

4278

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06