Bakgrund och struktur i utrikesmaterial i svensk press 1974

SND-ID: SND 0139

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The material has been collected from 13 Swedish dailies (Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Arbetet, Kvällsposten, Västerbottens-Kuriren, Norrtelje Tidning, Dala-Demokraten, Gotlands Allehanda, Västernorrlands Allehanda and Östersunds-Posten). The issues that the study intends to elucidate is: amount of international material; amount of international material in comparison with the total material; differences between various newspapers; distribution among various countries, international organizations etc.; type of events; space allocated to different types of events; origin of news, news sources; sources referred to when using foreign material; one-sided, diversified or ´neutral´ reports; use of summaries merely; the extent of background descriptions, explanations, analyses etc.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

13 daily newspapers in Sweden (6 big-city papers and 7 provincial papers).

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-11-01 – 1974-12-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Bakgrund och struktur i utrikesmaterial i svensk press 1974

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-01–1974-12-01
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

89

Antal individer/objekt

1150

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06