Bakgrund och struktur i utrikesmaterial i svensk press 1974

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

The material has been collected from 13 Swedish dailies (Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Arbetet, Kvällsposten, Västerbottens-Kuriren, Norrtelje Tidning, Dala-Demokraten, Gotlands Allehanda, Västernorrlands Allehanda and Östersunds-Posten). The issues that the study intends to elucidate is: amount of international material; amount of international material in comparison with the total material; differences between various newspapers; distribution among various countries, international organizations etc.; type of events; space allocated to different types of events; origin of news, news sources; sources referred to when using foreign material; one-sided, diversified or ´neutral´ reports; use of summaries merely; the extent of background descriptions, explanations, analyses etc.

Ämnesområde:

media, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0139

Beskrivning:

The material has been collected from 13 Swedish dailies (Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Arbetet, Kvällsposten, Västerbottens-Kuriren, Norrtelje Tidning, Dala-Demokraten, Gotlands Allehanda, Västernorrlands Allehanda and Östersunds-Posten). The issues that the study intends to elucidate is: amount of international material; amount of international material in comparison with the total material; differences between various newspapers; distribution among various countries, international organizations etc.; type of events; space allocated to different types of events; origin of news, news sources; sources referred to when using foreign material; one-sided, diversified or ´neutral´ reports; use of summaries merely; the extent of background descriptions, explanations, analyses etc.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974-11-01 — 1974-12-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

13 daily newspapers in Sweden (6 big-city papers and 7 provincial papers).

Tidsdimension:

Ämnesområde:

media, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Bakgrund och struktur i utrikesmaterial i svensk press 1974

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-01 — 1974-12-01

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler:

89

Antal individer/objekt:

1150

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06