Bakgrund och struktur i utrikesmaterial i svensk press 1974

SND-ID: SND 0139

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The material has been collected from 13 Swedish dailies (Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Arbetet, Kvällsposten, Västerbottens-Kuriren, Norrtelje Tidning, Dala-Demokraten, Gotlands Allehanda, Västernorrlands Allehanda and Östersunds-Posten). The issues that the study intends to elucidate is: amount of international material; amount of international material in comparison with the total material; differences between various newspapers; distribution among various countries, international organizations etc.; type of events; space allocated to different types of events; origin of news, news sources; sources referred to when using foreign material; one-sided, diversified or ´neutral´ reports; use of summaries merely; the extent of background descriptions, explanations, analyses etc.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

13 daily newspapers in Sweden (6 big-city papers and 7 provincial papers).

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-11-01 – 1974-12-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Bakgrund och struktur i utrikesmaterial i svensk press 1974

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet (1983). Bakgrund och struktur i utrikesmaterial i svensk press 1974. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/msq8-ej62

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-01–1974-12-01
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

89

Antal individer/objekt

1150

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06