Svenska väljarkåren 1887-1968

SND-ID: SND 0140

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien omfattar riksdagsval (till den andra kammaren) från 1887, det första valet av modern typ i Sveriges historia med klart avgränsade politiska grupperingar inom väljarkåren, till 1968, det sista valet med tvåkammarsystem.
Syftet är att studera förändringen av det svenska valdeltagande under den här tidsperioden, samt att se hur sociala strukturer påverkar det politiska beteendet. Datamaterialet består av två olika typer, politiska data och sociala data.

Syfte:

Studera mobiliseringen av den svenska väljarkåren under åren 1887 till 1968.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande

Bo Jansson

Dag Sörbom - Uppsala universitet, Institutionen för informationsvetenskap

Barbro Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1887 – 1968

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning, POLITIK, Val, Sociala förhållanden och indikatorer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Lewin, L., Jansson, B., & Sörbom, D. (1972) The Swedish Electorate 1887-1968. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Svenska väljarkåren - Valresultat 1887-1970 på länsnivå

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001561

Metadata tillagda

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2013). Svenska väljarkåren - Valresultat 1887-1970 på länsnivå. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001561

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1887 – 1970

Variabler

32

Antal individer/objekt

141

Dataset 2
Svenska väljarkåren - Valresultat 1964, 1966 and 1968 på kommunnivå

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001562

Metadata tillagda

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2013). Svenska väljarkåren - Valresultat 1964, 1966 and 1968 på kommunnivå. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001562

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1964 – 1968

Variabler

44

Antal individer/objekt

910

Dataset 3
Svenska väljarkåren - Poströster 1964 och 1968

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001563

Metadata tillagda

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2013). Svenska väljarkåren - Poströster 1964 och 1968. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001563

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1964 – 1968

Variabler

20

Antal individer/objekt

25

Dataset 4
Svenska väljarkåren - Yrken 1890-1960

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001564

Metadata tillagda

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2013). Svenska väljarkåren - Yrken 1890-1960. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001564

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1890 – 1960

Variabler

32

Antal individer/objekt

770

Dataset 5
Svenska väljarkåren - Sociala variabler

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001565

Metadata tillagda

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2013). Svenska väljarkåren - Sociala variabler. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001565

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

30

Antal individer/objekt

166

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-09-06