Svenska väljarkåren 1887-1968

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Studien omfattar riksdagsval (till den andra kammaren) från 1887, det första valet av modern typ i Sveriges historia med klart avgränsade politiska grupperingar inom väljarkåren, till 1968, det sista valet med tvåkammarsystem.
Syftet är att studera förändringen av det svenska valdeltagande under den här tidsperioden, samt att se hur sociala strukturer påverkar det politiska beteendet. Datamaterialet består av två olika typer, politiska data och sociala data.

Syfte:

Studera mobiliseringen av den svenska väljarkåren under åren 1887 till 1968.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
sysselsättning, POLITIK, val, sociala förhållanden och indikatorer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande:

Dag Sörbom - Uppsala universitet, Institutionen för informationsvetenskap

Barbro Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Jansson

Identifierare:

SND-ID: SND 0140

Beskrivning:

Studien omfattar riksdagsval (till den andra kammaren) från 1887, det första valet av modern typ i Sveriges historia med klart avgränsade politiska grupperingar inom väljarkåren, till 1968, det sista valet med tvåkammarsystem.
Syftet är att studera förändringen av det svenska valdeltagande under den här tidsperioden, samt att se hur sociala strukturer påverkar det politiska beteendet. Datamaterialet består av två olika typer, politiska data och sociala data.

Syfte:

Studera mobiliseringen av den svenska väljarkåren under åren 1887 till 1968.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1887 — 1968

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska valmanskåren

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
sysselsättning, POLITIK, val, sociala förhållanden och indikatorer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lewin, L., Jansson, B., & Sörbom, D. (1972) The Swedish Electorate 1887-1968. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Libris Till lärosätets (uu) databas Swepub Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2013-08-29 doi:10.5878/001561

Metadata tillagda

Dataset 1

Svenska väljarkåren - Valresultat 1887-1970 på länsnivå

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). Svenska väljarkåren - Valresultat 1887-1970 på länsnivå. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001561

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1887 — 1970

Variabler:

32

Antal individer/objekt:

141

Version 1.1:

2013-08-29 doi:10.5878/001562

Metadata tillagda

Dataset 2

Svenska väljarkåren - Valresultat 1964, 1966 and 1968 på kommunnivå

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). Svenska väljarkåren - Valresultat 1964, 1966 and 1968 på kommunnivå. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001562

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1964 — 1968

Variabler:

44

Antal individer/objekt:

910

Version 1.1:

2013-08-29 doi:10.5878/001563

Metadata tillagda

Dataset 3

Svenska väljarkåren - Poströster 1964 och 1968

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). Svenska väljarkåren - Poströster 1964 och 1968. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001563

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1964 — 1968

Variabler:

20

Antal individer/objekt:

25

Version 1.1:

2013-08-29 doi:10.5878/001564

Metadata tillagda

Dataset 4

Svenska väljarkåren - Yrken 1890-1960

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). Svenska väljarkåren - Yrken 1890-1960. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001564

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1890 — 1960

Variabler:

32

Antal individer/objekt:

770

Version 1.1:

2013-08-29 doi:10.5878/001565

Metadata tillagda

Dataset 5

Svenska väljarkåren - Sociala variabler

Citeringsförslag:

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). Svenska väljarkåren - Sociala variabler. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001565

Skapare/primärforskare:

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

30

Antal individer/objekt:

166

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-09-06