Svenska väljarkåren 1887-1968

Beställ data

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien omfattar riksdagsval (till den andra kammaren) från 1887, det första valet av modern typ i Sveriges historia med klart avgränsade politiska grupperingar inom väljarkåren, till 1968, det sista valet med tvåkammarsystem.
Syftet är att studera förändringen av det svenska valdeltagande under den här tidsperioden, samt att se hur sociala strukturer påverkar det politiska beteendet. Datamaterialet består av två olika typer, politiska data och sociala data.

Syfte:

Studera mobiliseringen av den svenska väljarkåren under åren 1887 till 1968.

Ämnesområde

Sysselsättning, POLITIK, Val, Sociala förhållanden och indikatorer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande

Bo Jansson

Dag Sörbom - Uppsala universitet, Institutionen för informationsvetenskap

Barbro Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0140

Beskrivning

Studien omfattar riksdagsval (till den andra kammaren) från 1887, det första valet av modern typ i Sveriges historia med klart avgränsade politiska grupperingar inom väljarkåren, till 1968, det sista valet med tvåkammarsystem.
Syftet är att studera förändringen av det svenska valdeltagande under den här tidsperioden, samt att se hur sociala strukturer påverkar det politiska beteendet. Datamaterialet består av två olika typer, politiska data och sociala data.

Syfte:

Studera mobiliseringen av den svenska väljarkåren under åren 1887 till 1968.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1887 — 1968

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde

Sysselsättning, POLITIK, Val, Sociala förhållanden och indikatorer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Lewin, L., Jansson, B., & Sörbom, D. (1972) The Swedish Electorate 1887-1968. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Libris Swepub Google Books Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001561

Metadata tillagda

Ladda ner citering

Dataset 1

Svenska väljarkåren - Valresultat 1887-1970 på länsnivå

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). <em>Svenska väljarkåren - Valresultat 1887-1970 på länsnivå</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001561">https://doi.org/10.5878/001561</a>

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1887 — 1970

Variabler

32

Antal individer/objekt

141

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001562

Metadata tillagda

Ladda ner citering

Dataset 2

Svenska väljarkåren - Valresultat 1964, 1966 and 1968 på kommunnivå

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). <em>Svenska väljarkåren - Valresultat 1964, 1966 and 1968 på kommunnivå</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001562">https://doi.org/10.5878/001562</a>

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1964 — 1968

Variabler

44

Antal individer/objekt

910

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001563

Metadata tillagda

Ladda ner citering

Dataset 3

Svenska väljarkåren - Poströster 1964 och 1968

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). <em>Svenska väljarkåren - Poströster 1964 och 1968</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001563">https://doi.org/10.5878/001563</a>

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1964 — 1968

Variabler

20

Antal individer/objekt

25

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001564

Metadata tillagda

Ladda ner citering

Dataset 4

Svenska väljarkåren - Yrken 1890-1960

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). <em>Svenska väljarkåren - Yrken 1890-1960</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001564">https://doi.org/10.5878/001564</a>

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1890 — 1960

Variabler

32

Antal individer/objekt

770

Version 1.1

2013-08-29
https://doi.org/10.5878/001565

Metadata tillagda

Ladda ner citering

Dataset 5

Svenska väljarkåren - Sociala variabler

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2013). <em>Svenska väljarkåren - Sociala variabler</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001565">https://doi.org/10.5878/001565</a>

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

30

Antal individer/objekt

166

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-09-06