Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet 1978

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Sten-Olof Brenner - Karolinska Institutet, Laboratoriet för klinisk stressforskning

Beskrivning

Studien Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet ingår i projektet Arbete, hälsa och välbefinnande för lärare och skolledare inom grundskolan samt för lärare inom barnomsorgen. Detta forskningsprojekt ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt Arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande för lärare inom grundskolan i Norden. Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitte för arbetsmiljöfrågor gav år 1975 de nordiska stressforskarna i uppdrag att vid ett Nordstress-symposium försöka enas om en plan för att genomföra ett samnordiskt projekt om psykosocial miljö och hälsa inom arbetslivet. En av de två arbetstagargrupper som utarbetades till projektförslag var grundskollärare.

Studien Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet genomfördes vid laboratoriet för klinisk stressforskning/institutionen för psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet under ledning av Sten-Olof Brenner. Projektet genomfördes år 1978 med urval av svarspersoner, uppläggning och utskickning av frågeformulär samt insamling och bearbetning av svar. I en enkätundersökning har man ställt ett antal fr

... Visa mer..

Ämnesområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Karolinska Institutet, Laboratoriet för klinisk stressforskning

Skapare/primärforskare

Sten-Olof Brenner - Karolinska Institutet, Laboratoriet för klinisk stressforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0141

Beskrivning

Studien Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet ingår i projektet Arbete, hälsa och välbefinnande för lärare och skolledare inom grundskolan samt för lärare inom barnomsorgen. Detta forskningsprojekt ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt Arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande för lärare inom grundskolan i Norden. Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitte för arbetsmiljöfrågor gav år 1975 de nordiska stressforskarna i uppdrag att vid ett Nordstress-symposium försöka enas om en plan för att genomföra ett samnordiskt projekt om psykosocial miljö och hälsa inom arbetslivet. En av de två arbetstagargrupper som utarbetades till projektförslag var grundskollärare.

Studien Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet genomfördes vid laboratoriet för klinisk stressforskning/institutionen för psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet under ledning av Sten-Olof Brenner. Projektet genomfördes år 1978 med urval av svarspersoner, uppläggning och utskickning av frågeformulär samt insamling och bearbetning av svar. I en enkätundersökning har man ställt ett antal fr

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Lärare från två lärarförbund (SFL och SL)

Tidsdimension

Ämnesområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sveriges lärarförbund and Sveriges facklärarförbund (1980) Att vara lärare - glädje eller plåga. Nordstress ett samnordiskt arbetsmiljöprojekt. ST- tryck.

Lundberg, M. (ed.) (1981) Arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande för lärare inom grundskolan i Norden. Stockholm: Nordiska rådet. ISBN-91-38-06413-8.
ISBN: 91-38-06413-8

Brenner, S-O., Tellenback, S., & Walck, C. (1979) Arbete, hälsa och välbefinnande för lärare och skolledare inom grundskolan samt för lärare inom barnomsorgen : I: Psykosocial miljö, välbefinnande och hälsa för lärare i grundskolan. Report 108. Stockholm: Karolinska institutet.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet 1978

Citeringsförslag

Sten-Olof Brenner. Karolinska Institutet, Laboratoriet för klinisk stressforskning (2013). <em>Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet 1978</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001615">https://doi.org/10.5878/001615</a>

Skapare/primärforskare

Sten-Olof Brenner - Karolinska Institutet, Laboratoriet för klinisk stressforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

457

Antal individer/objekt

2421

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-20