Svensk ortnamnsförteckning 1980

Skapare/primärforskare:

Televerket

Beskrivning:

Data innehåller information om mer än 130 000 svenska ortnamn, deras placering i landet, kommun och län, adress och postnummer.

Ämnesområde:

språk och lingvistik, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)
Kulturgeografi, Språk och litteratur, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Televerket

Skapare/primärforskare:

Televerket

Identifierare:

SND-ID: SND 0142

Beskrivning:

Data innehåller information om mer än 130 000 svenska ortnamn, deras placering i landet, kommun och län, adress och postnummer.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

språk och lingvistik, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)
Kulturgeografi, Språk och litteratur, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Svensk ortnamnsförteckning

Skapare/primärforskare:

Televerket

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

21

Antal individer/objekt:

130106

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-22