Svensk ortnamnsförteckning 1980

SND-ID: SND 0142

Skapare/primärforskare

Televerket

Beskrivning

Data innehåller information om mer än 130 000 svenska ortnamn, deras placering i landet, kommun och län, adress och postnummer.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Televerket

Ansvarig institution/enhet

Televerket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och lingvistik, Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)
Kulturgeografi, Språk och litteratur, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Svensk ortnamnsförteckning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Televerket

Variabler

21

Antal individer/objekt

130106

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-22