Svensk ortnamnsförteckning 1980

SND-ID: SND 0142

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Televerket

Beskrivning

Data innehåller information om mer än 130 000 svenska ortnamn, deras placering i landet, kommun och län, adress och postnummer.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Televerket

Ansvarig institution/enhet

Televerket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och lingvistik, Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)
Kulturgeografi, Språk och litteratur, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Svensk ortnamnsförteckning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Televerket

Variabler

21

Antal individer/objekt

130106

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-22