Svensk ortnamnsförteckning 1980

Skapare/primärforskare:

Televerket

Beskrivning:

Data innehåller information om mer än 130 000 svenska ortnamn, deras placering i landet, kommun och län, adress och postnummer.

Ansvarig institution/enhet:

Televerket

Skapare/primärforskare:

Televerket

Identifierare:

SND-ID: SND 0142

Beskrivning:

Data innehåller information om mer än 130 000 svenska ortnamn, deras placering i landet, kommun och län, adress och postnummer.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ladda ner metadata:

Svensk ortnamnsförteckning

Skapare/primärforskare:

Televerket

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

21

Antal individer/objekt:

130106

Publicerad: 1984-01-01