Svensk ortnamnsförteckning 1980

SND-ID: SND 0142

Skapare/primärforskare

Televerket

Beskrivning

Data innehåller information om mer än 130 000 svenska ortnamn, deras placering i landet, kommun och län, adress och postnummer.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Televerket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och lingvistik, Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)
Kulturgeografi, Språk och litteratur, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Svensk ortnamnsförteckning

Version 1.0

Citering

Televerket (1984). Svensk ortnamnsförteckning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/9m8m-8w12

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Televerket

Variabler

21

Antal individer/objekt

130106

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-22