Tittandet på när-TV i Västra Flemingsberg 1981

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

This study was made on the request of the Local Radio Committee to map the extent of looking at local television broadcasts and which groups are looking. The inhabitants of Västra Flemingsberg was asked questions about their knowledge of local television broadcasting and their attitude towards it. Since the broadcastings are made by local organizations they were also asked about their affiliations with those and other organizations. To create a standard of the respondents´ general mass media activity there were questions about their viewing on national television, listening to national radio and newspaper-reading. The background-variables were sex, age, living conditions, work situation, nationality and language.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0143

Beskrivning:

This study was made on the request of the Local Radio Committee to map the extent of looking at local television broadcasts and which groups are looking. The inhabitants of Västra Flemingsberg was asked questions about their knowledge of local television broadcasting and their attitude towards it. Since the broadcastings are made by local organizations they were also asked about their affiliations with those and other organizations. To create a standard of the respondents´ general mass media activity there were questions about their viewing on national television, listening to national radio and newspaper-reading. The background-variables were sex, age, living conditions, work situation, nationality and language.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-05-01 — 1981-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Huddinge kommun, Flemingsberg församling

Geografisk beskrivning: Västra Flemingsberg

Analysenhet:

Population:

Members of households between 15-70 years in Västra Flemingsberg

Tidsdimension:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1983) När-TV för föreningar. Några studier av när-TV gjorda på uppdrag av Närradiokommittén av Lowe Hedman. Med lägesrapport efter våren 1983. Ds U 1983:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-07442-7.
Libris Google Books
ISBN: 9789138074428

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Tittandet på när-TV i Västra Flemingsberg 1981

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-05-01 — 1981-05-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

153

Antal individer/objekt:

617

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06