Tittandet på när-TV i Västra Flemingsberg 1981

SND-ID: SND 0143

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

This study was made on the request of the Local Radio Committee to map the extent of looking at local television broadcasts and which groups are looking. The inhabitants of Västra Flemingsberg was asked questions about their knowledge of local television broadcasting and their attitude towards it. Since the broadcastings are made by local organizations they were also asked about their affiliations with those and other organizations. To create a standard of the respondents´ general mass media activity there were questions about their viewing on national television, listening to national radio and newspaper-reading. The background-variables were sex, age, living conditions, work situation, nationality and language.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Members of households between 15-70 years in Västra Flemingsberg

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-05-01 – 1981-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Huddinge kommun, Flemingsberg församling

Geografisk beskrivning: Västra Flemingsberg

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Hedman, L. (1983) När-TV för föreningar. Några studier av när-TV gjorda på uppdrag av Närradiokommittén av Lowe Hedman. Med lägesrapport efter våren 1983. Ds U 1983:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-07442-7.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138074428

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Tittandet på när-TV i Västra Flemingsberg 1981

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet (1985). Tittandet på när-TV i Västra Flemingsberg 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0s46-bx77

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-05-01–1981-05-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

153

Antal individer/objekt

617

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06