TV:s utlandsrapportering 1975 - jämförelse radio och TT

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Rutger Lindahl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

På uppdrag av 1974 års Radioutredning genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av den svenska televisionens utlandsrapportering. Syftet med undersökningen var att granska utlandsrapporteringen med utgångspunkt från de regler för programverksamheten som finns i Radiolagen och avtalet mellan Sveriges Radio och staten, dock inte att studera enskilda program eller programserier utan att undersöka hela utlandsrapporteringen under en längre period för att kunna ge en generell karaktäristik av denna.
Huvuddelen av det undersökta materialet är hämtat ur TV-utbudet efter klockan 18 under perioden 1 februari 1975 till 1 juli 1975. Avsikten var ursprungligen att inkludera även januari månad men som en följd av tekniska svårigheter fick denna månad uteslutas. Avgränsningen av utlandsrapporteringen har gjorts till program som belyser aktuella förhållanden och samhällslivet i vid mening i andra länder.
Förutom de båda TV-kanalernas utlandsrapportering har också de i Centralredaktionens nyhetssammandrag i ljudradions program 3 förekommande utlandsnyheterna medtagits i undersökningen likso

... Visa mer..

Ämnesområde:

media, informationssamhället, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Rutger Lindahl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0144

Beskrivning:

På uppdrag av 1974 års Radioutredning genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av den svenska televisionens utlandsrapportering. Syftet med undersökningen var att granska utlandsrapporteringen med utgångspunkt från de regler för programverksamheten som finns i Radiolagen och avtalet mellan Sveriges Radio och staten, dock inte att studera enskilda program eller programserier utan att undersöka hela utlandsrapporteringen under en längre period för att kunna ge en generell karaktäristik av denna.
Huvuddelen av det undersökta materialet är hämtat ur TV-utbudet efter klockan 18 under perioden 1 februari 1975 till 1 juli 1975. Avsikten var ursprungligen att inkludera även januari månad men som en följd av tekniska svårigheter fick denna månad uteslutas. Avgränsningen av utlandsrapporteringen har gjorts till program som belyser aktuella förhållanden och samhällslivet i vid mening i andra länder.
Förutom de båda TV-kanalernas utlandsrapportering har också de i Centralredaktionens nyhetssammandrag i ljudradions program 3 förekommande utlandsnyheterna medtagits i undersökningen likso

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1975-01-01 — 1975-06-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

TV-program och nyhetstelegram (TT)

Tidsdimension:

Ämnesområde:

media, informationssamhället, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1972) Objektiv nyhetsförmedling. Gothenburg: Akademiförlaget. ISBN: 91-24-15236-6
Libris
ISBN: 91-24-15236-6

Lindahl, R., & Westerståhl, J. (1976) TV:s utlandsrapportering. En undersökning avseende perioden 1 februari - 1 juli 1975 utförd på uppdrag av Radioutredningen. Ds U 1976:13. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-02978-2.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-06-19 doi:10.5878/000881

TV:s utlandsrapportering 1975 - jämförelser radio och TT

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl, Rutger Lindahl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). <em>TV:s utlandsrapportering 1975 - jämförelser radio och TT</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000881">https://doi.org/10.5878/000881</a>

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Rutger Lindahl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-01-01 — 1975-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler:

18

Antal individer/objekt:

10838

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06