TV:s utlandsrapportering 1975 - jämförelse radio och TT

SND-ID: SND 0144

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Rutger Lindahl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

På uppdrag av 1974 års Radioutredning genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av den svenska televisionens utlandsrapportering. Syftet med undersökningen var att granska utlandsrapporteringen med utgångspunkt från de regler för programverksamheten som finns i Radiolagen och avtalet mellan Sveriges Radio och staten, dock inte att studera enskilda program eller programserier utan att undersöka hela utlandsrapporteringen under en längre period för att kunna ge en generell karaktäristik av denna.
Huvuddelen av det undersökta materialet är hämtat ur TV-utbudet efter klockan 18 under perioden 1 februari 1975 till 1 juli 1975. Avsikten var ursprungligen att inkludera även januari månad men som en följd av tekniska svårigheter fick denna månad uteslutas. Avgränsningen av utlandsrapporteringen har gjorts till program som belyser aktuella förhållanden och samhällslivet i vid mening i andra länder.
Förutom de båda TV-kanalernas utlandsrapportering har också de i Centralredaktionens nyhetssammandrag i ljudradions program 3 förekommande utlandsnyheterna medtagits i undersökningen likso

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

TV-program och nyhetstelegram (TT)

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-01-01 – 1975-06-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1972) Objektiv nyhetsförmedling. Gothenburg: Akademiförlaget. ISBN: 91-24-15236-6
Libris
ISBN: 91-24-15236-6

Lindahl, R., & Westerståhl, J. (1976) TV:s utlandsrapportering. En undersökning avseende perioden 1 februari - 1 juli 1975 utförd på uppdrag av Radioutredningen. Ds U 1976:13. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-02978-2.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
TV:s utlandsrapportering 1975 - jämförelser radio och TT

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jörgen Westerståhl, Rutger Lindahl. Göteborgs universitet (1997). TV:s utlandsrapportering 1975 - jämförelser radio och TT. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000881

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Rutger Lindahl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-01-01–1975-06-30
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

18

Antal individer/objekt

10838

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06