222 Stockholmspojkar

SND-ID: SND 0145

Skapare/primärforskare

Gustav Jonsson

Anna-Lisa Kälvesten

Maja Andersson

Beskrivning

This survey is an attempt to a social psychiatric mapping of a group of boys growing up in Stockholm. In 1955 the participating boys was tested in a number of different ways. Their development history was mapped through talks with their parents. Their present status, their behaviour and ´manners´ was registred on the basis of interviews with their mothers and teachers. Observations made by physician and psychologist completed the clinical picture. In 1973 the survey was supplemented with data about the boys from a number of registers.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms stad

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ungdomar, Barn, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, M., Jonsson, G., & Kälvesten, A-L. (1976) Hur går det för 50-talets Stockholmspojkar? En uppföljning av 222 vanliga skolpojkar och 100 Skåpojkar, Stockholm: Handbokskommittén. (With a summary in English.)
Google Books

Kälvesten, A-L., & Meldahl, G. (1972) 217 Stockholmsfamiljer. Psykodynamisk bearbetning av ett intervjumaterial, Stockholm: Tidens förlag. (With a summary in English.) ISBN: 91-550-1563-8.
Libris
ISBN: 91-550-1563-8

Jonsson, G., & Kälvesten, A-L. (1964) 222 Stockholmspojkar. En socialpsykiatrisk undersökning av pojkar i skolåldern, Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
222 Stockholmspojkar

Version 1.0

Citering

Gustav Jonsson, Anna-Lisa Kälvesten, Maja Andersson. Stockholms stad (2007). 222 Stockholmspojkar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002441

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gustav Jonsson

Anna-Lisa Kälvesten

Maja Andersson

Variabler

247

Antal individer/objekt

222

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06