222 Stockholmspojkar

Skapare/primärforskare:

Gustav Jonsson

Anna-Lisa Kälvesten

Maja Andersson

Beskrivning:

This survey is an attempt to a social psychiatric mapping of a group of boys growing up in Stockholm. In 1955 the participating boys was tested in a number of different ways. Their development history was mapped through talks with their parents. Their present status, their behaviour and ´manners´ was registred on the basis of interviews with their mothers and teachers. Observations made by physician and psychologist completed the clinical picture. In 1973 the survey was supplemented with data about the boys from a number of registers.

Ämnesområde:

ungdomar, barn, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms stad

Skapare/primärforskare:

Gustav Jonsson

Anna-Lisa Kälvesten

Maja Andersson

Identifierare:

SND-ID: SND 0145

Beskrivning:

This survey is an attempt to a social psychiatric mapping of a group of boys growing up in Stockholm. In 1955 the participating boys was tested in a number of different ways. Their development history was mapped through talks with their parents. Their present status, their behaviour and ´manners´ was registred on the basis of interviews with their mothers and teachers. Observations made by physician and psychologist completed the clinical picture. In 1973 the survey was supplemented with data about the boys from a number of registers.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

ungdomar, barn, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, M., Jonsson, G., & Kälvesten, A-L. (1976) Hur går det för 50-talets Stockholmspojkar? En uppföljning av 222 vanliga skolpojkar och 100 Skåpojkar, Stockholm: Handbokskommittén. (With a summary in English.)
Google Books

Kälvesten, A-L., & Meldahl, G. (1972) 217 Stockholmsfamiljer. Psykodynamisk bearbetning av ett intervjumaterial, Stockholm: Tidens förlag. (With a summary in English.) ISBN: 91-550-1563-8.
Libris
ISBN: 91-550-1563-8

Jonsson, G., & Kälvesten, A-L. (1964) 222 Stockholmspojkar. En socialpsykiatrisk undersökning av pojkar i skolåldern, Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2007-06-11 doi:10.5878/002441

222 Stockholmspojkar

Citeringsförslag:

Gustav Jonsson, Anna-Lisa Kälvesten, Maja Andersson. Stockholms stad (2007). 222 Stockholmspojkar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002441

Skapare/primärforskare:

Gustav Jonsson

Anna-Lisa Kälvesten

Maja Andersson

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

247

Antal individer/objekt:

222

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06