U-landsinformation 1974

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Lilian Nowak - Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning:

The research project ´Information strategies - analysis and evaluation of trials to spread information on developing countries through multimedia´ (Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia) was requested to evaluate an information campaign on developing countries generally, and Tanzania especially. The campaign was namned Karibu-project and data was gathered in several surveys. The aim of this investigation was to define and measure variables assumed to be important conditions for the exposure of information about developing countries, concern for developing countries, etc. The survey includes information on the respondent´s interest in different subject fields in mass media, opinion on the future prospects for different groups in society, and threaths against the future. Furthermore the respondent was asked about the reason of why some countries are poor, her/his attitude to different kinds of help to developing countries, and reason for being concerned with/not concerned with developing countries. Other questions dealt wit

... Visa mer..

Ämnesområde:

media, informationssamhället, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Lilian Nowak - Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Identifierare:

SND-ID: SND 0146

Beskrivning:

The research project ´Information strategies - analysis and evaluation of trials to spread information on developing countries through multimedia´ (Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia) was requested to evaluate an information campaign on developing countries generally, and Tanzania especially. The campaign was namned Karibu-project and data was gathered in several surveys. The aim of this investigation was to define and measure variables assumed to be important conditions for the exposure of information about developing countries, concern for developing countries, etc. The survey includes information on the respondent´s interest in different subject fields in mass media, opinion on the future prospects for different groups in society, and threaths against the future. Furthermore the respondent was asked about the reason of why some countries are poor, her/his attitude to different kinds of help to developing countries, and reason for being concerned with/not concerned with developing countries. Other questions dealt wit

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974-09-01 — 1974-10-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-70 år

Tidsdimension:

Ämnesområde:

media, informationssamhället, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1978) Svenskarna och u-hjälpen. En studie av den svenska allmänheten, lokala opinionsbildare och journalister. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Swedish public opinion on development aid. A study of the Swedish public, local opinion-makers and journalists; with a summary in English). ISBN: 91-554-0829-X.
Google Books Libris Swepub Till lärosätets (uu) databas
ISBN: 915540829X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1988-11-01 doi:10.5878/000917

U-landsinformation 1974

Citeringsförslag:

Lowe Hedman, Lilian Nowak. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1988). <em>U-landsinformation 1974</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000917">https://doi.org/10.5878/000917</a>

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Lilian Nowak - Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-09-01 — 1974-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

251

Antal individer/objekt:

2508

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06