U-landsinformation 1974

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Lilian Nowak - Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

The research project ´Information strategies - analysis and evaluation of trials to spread information on developing countries through multimedia´ (Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia) was requested to evaluate an information campaign on developing countries generally, and Tanzania especially. The campaign was namned Karibu-project and data was gathered in several surveys. The aim of this investigation was to define and measure variables assumed to be important conditions for the exposure of information about developing countries, concern for developing countries, etc. The survey includes information on the respondent´s interest in different subject fields in mass media, opinion on the future prospects for different groups in society, and threaths against the future. Furthermore the respondent was asked about the reason of why some countries are poor, her/his attitude to different kinds of help to developing countries, and reason for being concerned with/not concerned with developing countries. Other questions dealt wit

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Lilian Nowak - Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0146

Beskrivning

The research project ´Information strategies - analysis and evaluation of trials to spread information on developing countries through multimedia´ (Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia) was requested to evaluate an information campaign on developing countries generally, and Tanzania especially. The campaign was namned Karibu-project and data was gathered in several surveys. The aim of this investigation was to define and measure variables assumed to be important conditions for the exposure of information about developing countries, concern for developing countries, etc. The survey includes information on the respondent´s interest in different subject fields in mass media, opinion on the future prospects for different groups in society, and threaths against the future. Furthermore the respondent was asked about the reason of why some countries are poor, her/his attitude to different kinds of help to developing countries, and reason for being concerned with/not concerned with developing countries. Other questions dealt wit

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-09-01 — 1974-10-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-70 år

Tidsdimension

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Hedman, L. (1978) Svenskarna och u-hjälpen. En studie av den svenska allmänheten, lokala opinionsbildare och journalister. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Swedish public opinion on development aid. A study of the Swedish public, local opinion-makers and journalists; with a summary in English). ISBN: 91-554-0829-X.
Swepub Libris Google Books Till lärosätets (uu) databas
ISBN: 915540829X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

U-landsinformation 1974

Citeringsförslag

Lowe Hedman, Lilian Nowak. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1988). <em>U-landsinformation 1974</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000917">https://doi.org/10.5878/000917</a>

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Lilian Nowak - Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-09-01 — 1974-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

251

Antal individer/objekt

2508

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06