Utredningsväsendet och svensk efterkrigslagstiftning

SND-ID: SND 0147

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

This study is part of the project ´Swedish government official reports´. The purpose of the study is to shed light upon the use of government investigations in modern legislation during the period 1945-1976. A random sample of government bills have been coded with respect to some 60 characteristics. These characteristics intend to classify the legislation along various dimensions whereupon timeseries can be built. Among other things the material has been used to show for which types of legislative matters the governmental investigative system has played an important role.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Government bills during the period 1945-1976

Tidsperiod(er) som undersökts

1945-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Brantgärde, L. (1979) Utredningsväsendet och svensk efterkrigslagstiftning. Report 1979:1. Göteborg: Department of Political Science.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Utredningsväsendet och svensk efterkrigslagstiftning

Version 1.0

Citering

Lennart Brantgärde, Lars Strömberg. Göteborgs universitet (1982). Utredningsväsendet och svensk efterkrigslagstiftning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/433h-nc80

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Kommunikation

Variabler

79

Antal individer/objekt

896

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06