Sollentuna - en kreativ kommun?

Beställ data

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Under mitten av 1980-talet genomfördes i den kommunala förvaltningen i Sollentuna flera förändringsprojekt. Inriktningen kan sammanfattas: en vitalisering av den kommunala demokratin, ett ökat brukarinflytande, en effektivare och mera serviceinriktad förvaltning. Medlen har varit decentraliseringsåtgärder, förändringar av incitamentsstrukturen och attitydpåverkan.

Syfte:

Utvärdera de administrativa reformerna och söka skilja effekterna av de vidtagna åtgärderna från effekterna av ett antal programexterna faktorer

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0149

Beskrivning

Under mitten av 1980-talet genomfördes i den kommunala förvaltningen i Sollentuna flera förändringsprojekt. Inriktningen kan sammanfattas: en vitalisering av den kommunala demokratin, ett ökat brukarinflytande, en effektivare och mera serviceinriktad förvaltning. Medlen har varit decentraliseringsåtgärder, förändringar av incitamentsstrukturen och attitydpåverkan.

Syfte:

Utvärdera de administrativa reformerna och söka skilja effekterna av de vidtagna åtgärderna från effekterna av ett antal programexterna faktorer

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sollentuna kommun

Geografisk beskrivning: Sollentuna

Analysenhet

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Bäck, H., Sandqvist, J., & Wallin, G. (1991) Sollentuna - en kreativ kommun? : utvärdering av ett reformprojekt i den kommunala förvaltningen. R24:1991. Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning. ISBN 91-540-5324-2.
Libris
ISBN: 91-540-5324-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Sollentuna - en kreativ kommun?

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-06-20 — 1988-10-31

Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

132

Antal individer/objekt

178

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21