Sollentuna - en kreativ kommun?

Skapare/primärforskare:

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Under mitten av 1980-talet genomfördes i den kommunala förvaltningen i Sollentuna flera förändringsprojekt. Inriktningen kan sammanfattas: en vitalisering av den kommunala demokratin, ett ökat brukarinflytande, en effektivare och mera serviceinriktad förvaltning. Medlen har varit decentraliseringsåtgärder, förändringar av incitamentsstrukturen och attitydpåverkan.

Syfte:

Utvärdera de administrativa reformerna och söka skilja effekterna av de vidtagna åtgärderna från effekterna av ett antal programexterna faktorer

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0149

Beskrivning:

Under mitten av 1980-talet genomfördes i den kommunala förvaltningen i Sollentuna flera förändringsprojekt. Inriktningen kan sammanfattas: en vitalisering av den kommunala demokratin, ett ökat brukarinflytande, en effektivare och mera serviceinriktad förvaltning. Medlen har varit decentraliseringsåtgärder, förändringar av incitamentsstrukturen och attitydpåverkan.

Syfte:

Utvärdera de administrativa reformerna och söka skilja effekterna av de vidtagna åtgärderna från effekterna av ett antal programexterna faktorer

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sollentuna kommun

Geografisk beskrivning: Sollentuna

Analysenhet:

Tidsdimension:

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bäck, H., Sandqvist, J., & Wallin, G. (1991) Sollentuna - en kreativ kommun? : utvärdering av ett reformprojekt i den kommunala förvaltningen. R24:1991. Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning. ISBN 91-540-5324-2.
Libris
ISBN: 91-540-5324-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Sollentuna - en kreativ kommun?

Skapare/primärforskare:

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-06-20 — 1988-10-31

Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

132

Antal individer/objekt:

178

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05