Sollentuna - en kreativ kommun?

SND-ID: SND 0149

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Under mitten av 1980-talet genomfördes i den kommunala förvaltningen i Sollentuna flera förändringsprojekt. Inriktningen kan sammanfattas: en vitalisering av den kommunala demokratin, ett ökat brukarinflytande, en effektivare och mera serviceinriktad förvaltning. Medlen har varit decentraliseringsåtgärder, förändringar av incitamentsstrukturen och attitydpåverkan.

Syfte:

Utvärdera de administrativa reformerna och söka skilja effekterna av de vidtagna åtgärderna från effekterna av ett antal programexterna faktorer

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sollentuna kommun

Geografisk beskrivning: Sollentuna

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bäck, H., Sandqvist, J., & Wallin, G. (1991) Sollentuna - en kreativ kommun? : utvärdering av ett reformprojekt i den kommunala förvaltningen. R24:1991. Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning. ISBN 91-540-5324-2.
Libris
ISBN: 91-540-5324-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Sollentuna - en kreativ kommun?

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Henry Bäck, Gunnar Wallin. Stockholms universitet (1992). Sollentuna - en kreativ kommun? Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/gcd3-w222

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Gunnar Wallin - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-06-20–1988-10-31
  • Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

132

Antal individer/objekt

178

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21