Åldrandet i samhället: Sociala attityder till äldre 1982

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'.

Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades inställning och attityder till äldre människors sociala förhållanden, egenskaper och personlighet. Man kan också se hur intervjupersonernas sociala bakgrund som ålder, kön, yrke, bostad mm påverkar attityder om äldre människor.

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, äldre, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0150

Beskrivning:

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'.

Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades inställning och attityder till äldre människors sociala förhållanden, egenskaper och personlighet. Man kan också se hur intervjupersonernas sociala bakgrund som ålder, kön, yrke, bostad mm påverkar attityder om äldre människor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-04-01 — 1982-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Förutom ett rikstäckande urval gjordes en specialstudie av kommunalanställda i Uppsala, Sandviken, Ystad, Gotland, Säffle och Göteborg.

Analysenhet:

Population:

Persons aged 15-75 years old and people working with elderly

Tidsdimension:

Finansiering:

Forskningsrådsnämnden

Socialdepartementet, Delegationen för social forskning

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, äldre, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1983) Kunskaper och okunskaper om äldre. Report no. 13. Uppsala: Department of Sociology.
Libris Google Books
ISBN: 9789150603965

Tornstam, L. (1984) Sociala attityder till äldre. Report no. 19. Uppsala: Department of Sociology.
Libris
ISBN: 91-506-0584-4

Tornstam, L. (1985) Känslomässiga attityder till äldre. Report no. 20. Uppsala: Department of Sociology.
Libris Google Books
ISBN: 9789150605853

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1986-09-01 doi:10.5878/000963

Åldrandet i samhället: Sociala attityder till äldre

Citeringsförslag:

Lars Tornstam. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1986). Åldrandet i samhället: Sociala attityder till äldre. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000963

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-01 — 1982-05-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

140

Antal individer/objekt:

2226

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06