Åldrandet i samhället: Våra bostäder 1982

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'.

En av utgångspunkterna för delstudien 'Våra bostäder' var vad som i den nya Socialtjänstlagen föreskrevs beträffande de äldres boende. En grundtes är att äldre människor som alla andra människor skall ha valfrihet och möjlighet att kunna bo så som man själv vill. Eftersom 90% av alla pensionärer bor i det vanliga boendet behövs fördjupade kunskaper om hur de äldre själva uppfattar sitt boende.
Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades uppfattning om sitt boen

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0151

Beskrivning:

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'.

En av utgångspunkterna för delstudien 'Våra bostäder' var vad som i den nya Socialtjänstlagen föreskrevs beträffande de äldres boende. En grundtes är att äldre människor som alla andra människor skall ha valfrihet och möjlighet att kunna bo så som man själv vill. Eftersom 90% av alla pensionärer bor i det vanliga boendet behövs fördjupade kunskaper om hur de äldre själva uppfattar sitt boende.
Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades uppfattning om sitt boen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-05-01 — 1982-06-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 65-85 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Socialdepartementet, Delegationen för social forskning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1982) Självständigt boende. Report no. 10. Uppsala: Department of Sociology.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1986-10-01 doi:10.5878/000964

Åldrandet i samhället: Våra bostäder 1982

Citeringsförslag:

Lars Tornstam. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1986). Åldrandet i samhället: Våra bostäder 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000964

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-05-01 — 1982-06-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

141

Antal individer/objekt:

1269

Publicerad: 1986-01-01