Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning:

För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete och ospecificerad verksamhet samt uppgift om antal yrkesverksam befolkning. För städer med mer än 10 000 invånare finns dessutom ett dataset med uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom huvudgrupperna samt uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom undergrupper till ovannämnda huvudgrupper.

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arbetslivsstudier, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare:

SND-ID: SND 0152

Beskrivning:

För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete och ospecificerad verksamhet samt uppgift om antal yrkesverksam befolkning. För städer med mer än 10 000 invånare finns dessutom ett dataset med uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom huvudgrupperna samt uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom undergrupper till ovannämnda huvudgrupper.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1940-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

1) Kommuner och städer. 2) Städer med mer än 10 000 invånare.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arbetslivsstudier, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.1:

2013-12-17 doi:10.5878/001626

Metadata tillagda

Version 1.0:

1991-11-01 doi:10.5878/001005

Dataset 1

Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, samtliga kommuner och tätorter

Citeringsförslag:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (2013). Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, samtliga kommuner och tätorter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001626

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

20

Antal individer/objekt:

4019

Version 1.1:

2013-12-17 doi:10.5878/001625

Metadata tillagda

Version 1.0:

1991-11-01 doi:10.5878/001006

Dataset 2

Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, städer med över 10000 invånare

Citeringsförslag:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (2013). Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, städer med över 10000 invånare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001625

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

115

Antal individer/objekt:

48

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11