Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete och ospecificerad verksamhet samt uppgift om antal yrkesverksam befolkning. För städer med mer än 10 000 invånare finns dessutom ett dataset med uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom huvudgrupperna samt uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom undergrupper till ovannämnda huvudgrupper.

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arbetslivsstudier, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare

SND-ID: SND 0152

Beskrivning

För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete och ospecificerad verksamhet samt uppgift om antal yrkesverksam befolkning. För städer med mer än 10 000 invånare finns dessutom ett dataset med uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom huvudgrupperna samt uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom undergrupper till ovannämnda huvudgrupper.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1940-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

1) Kommuner och städer. 2) Städer med mer än 10 000 invånare.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Finansiering

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arbetslivsstudier, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.1

2013-12-17
https://doi.org/10.5878/001626

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, samtliga kommuner och tätorter

Citeringsförslag

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (2013). <em>Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, samtliga kommuner och tätorter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001626">https://doi.org/10.5878/001626</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

20

Antal individer/objekt

4019

Version 1.1

2013-12-17
https://doi.org/10.5878/001625

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, städer med över 10000 invånare

Citeringsförslag

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (2013). <em>Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, städer med över 10000 invånare</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001625">https://doi.org/10.5878/001625</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

115

Antal individer/objekt

48

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11