Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper

SND-ID: SND 0152

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete och ospecificerad verksamhet samt uppgift om antal yrkesverksam befolkning. För städer med mer än 10 000 invånare finns dessutom ett dataset med uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom huvudgrupperna samt uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom undergrupper till ovannämnda huvudgrupper.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

1) Kommuner och städer. 2) Städer med mer än 10 000 invånare.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1940-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arbetslivsstudier, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, samtliga kommuner och tätorter

Version 1.1

2013-12-17
https://doi.org/10.5878/001626

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet (2013). Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, samtliga kommuner och tätorter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001626

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Variabler

20

Antal individer/objekt

4019

Dataset 2
Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, städer med över 10000 invånare

Version 1.1

2013-12-17
https://doi.org/10.5878/001625

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet (2013). Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper, städer med över 10000 invånare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001625

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Variabler

115

Antal individer/objekt

48

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11