Läsvanestudien 1989 - Åstorp, Bjuv och Helsingborg

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Northwestern Skåne: Åstorp, Bjuv and Helsingborg. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. The respondent also had to compare the two local papers Helsingborgs Dagblad and Nordvästra Skånes Tidningar with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Helsingborgs Dagblad specifically.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0153

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Northwestern Skåne: Åstorp, Bjuv and Helsingborg. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. The respondent also had to compare the two local papers Helsingborgs Dagblad and Nordvästra Skånes Tidningar with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Helsingborgs Dagblad specifically.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-01 — 1989-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Bjuv kommun, Åstorp kommun, Helsingborg kommun

Geografisk beskrivning: Åstorp, Bjuv and Helsingborg.

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Åstorp, Bjuv och Helsingborg

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Severinsson, R. (1990) Tidningsläsning i Nordvästra Skåne : en presentation av en läsarundersökning från våren 1989. Report no. 2. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Läsvanestudien 1989 - Åstorp, Bjuv och Helsingborg

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-01-01

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

384

Antal individer/objekt

1172

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06