Läsvanestudien 1989 - Åstorp, Bjuv och Helsingborg

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Northwestern Skåne: Åstorp, Bjuv and Helsingborg. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. The respondent also had to compare the two local papers Helsingborgs Dagblad and Nordvästra Skånes Tidningar with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Helsingborgs Dagblad specifically.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0153

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Northwestern Skåne: Åstorp, Bjuv and Helsingborg. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. The respondent also had to compare the two local papers Helsingborgs Dagblad and Nordvästra Skånes Tidningar with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Helsingborgs Dagblad specifically.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-01-01 — 1989-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Bjuv kommun, Åstorp kommun, Helsingborg kommun

Geografisk beskrivning: Åstorp, Bjuv and Helsingborg.

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Åstorp, Bjuv och Helsingborg

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Severinsson, R. (1990) Tidningsläsning i Nordvästra Skåne : en presentation av en läsarundersökning från våren 1989. Report no. 2. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Läsvanestudien 1989 - Åstorp, Bjuv och Helsingborg

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-01-01

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

384

Antal individer/objekt:

1172

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06