Läsvanestudien 1989 - Åstorp, Bjuv och Helsingborg

SND-ID: SND 0153

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Northwestern Skåne: Åstorp, Bjuv and Helsingborg. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. The respondent also had to compare the two local papers Helsingborgs Dagblad and Nordvästra Skånes Tidningar with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Helsingborgs Dagblad specifically.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Åstorp, Bjuv och Helsingborg

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-01 – 1989-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Bjuv kommun, Åstorp kommun, Helsingborg kommun

Geografisk beskrivning: Åstorp, Bjuv and Helsingborg.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Severinsson, R. (1990) Tidningsläsning i Nordvästra Skåne : en presentation av en läsarundersökning från våren 1989. Report no. 2. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Läsvanestudien 1989 - Åstorp, Bjuv och Helsingborg

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1992). Läsvanestudien 1989 - Åstorp, Bjuv och Helsingborg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/p73p-1e56

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01–1989-01-01
  • Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

384

Antal individer/objekt

1172

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06