City 103

SND-ID: SND 0154

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey deals with radio listening, with special emphasis given to local broadcastings, and especially the local radio channel City 103. This channel is owned by the Swedish Employers´ Confederation and started in autumn 1988. Its major content is modern hit list music together with news, local information and slogans from the Swedish Employers´ Confederation. Questions were also asked about newspaper reading, leisure-time activities and opinions on radio.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-11-01 – 1989-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Kirsch, C., & Stoltz, M. (1989) City 103 och dess lyssnare : en undersökning om lyssnandet på Svenska Arbetsgivereföreningens närradiostation i Göteborg. Work report no. 55. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
ISSN: 0283-6696

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
City 103

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1992). City 103. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/qwnc-am36

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-11-01–1989-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

89

Antal individer/objekt

521

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06