Svenska journalister och informatörer 1989

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Ingrid Carlberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Within the report on power ´Maktutredningen´, several studies of the creation of public opinion and its influence on the exercise of power in Sweden were carried out. The purpose of this survey is to describe some key groups within the media and information society. The questionnaire contained questions about social background, education, professional experience and work situation. The central point in the questionnaire was on the judgement of the role of mass media in society. Most of the questions were common to both journalists and public relation officers.

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Ingrid Carlberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0155

Beskrivning:

Within the report on power ´Maktutredningen´, several studies of the creation of public opinion and its influence on the exercise of power in Sweden were carried out. The purpose of this survey is to describe some key groups within the media and information society. The questionnaire contained questions about social background, education, professional experience and work situation. The central point in the questionnaire was on the judgement of the role of mass media in society. Most of the questions were common to both journalists and public relation officers.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-10-30 — 1989-12-31

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

1. Medlemmar i Svenska Journalistförbundet 2. Informatörer

Tidsdimension:

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O., & Carlberg, I. (1990) Makten över tanken : en bok om det svenska massmediesamhället. Stockholm: Carlssons.
Libris Google Books
ISBN: 9789177983521

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1998-12-15 doi:10.5878/000977

Svenska journalister och informatörer 1989

Citeringsförslag:

Olof Petersson, Ingrid Carlberg. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1998). <em>Svenska journalister och informatörer 1989</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000977">https://doi.org/10.5878/000977</a>

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Ingrid Carlberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-10-30 — 1989-12-31

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

376

Antal individer/objekt:

1282

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06