Svenska journalister och informatörer 1989

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Ingrid Carlberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Within the report on power ´Maktutredningen´, several studies of the creation of public opinion and its influence on the exercise of power in Sweden were carried out. The purpose of this survey is to describe some key groups within the media and information society. The questionnaire contained questions about social background, education, professional experience and work situation. The central point in the questionnaire was on the judgement of the role of mass media in society. Most of the questions were common to both journalists and public relation officers.

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Ingrid Carlberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0155

Beskrivning

Within the report on power ´Maktutredningen´, several studies of the creation of public opinion and its influence on the exercise of power in Sweden were carried out. The purpose of this survey is to describe some key groups within the media and information society. The questionnaire contained questions about social background, education, professional experience and work situation. The central point in the questionnaire was on the judgement of the role of mass media in society. Most of the questions were common to both journalists and public relation officers.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-10-30 — 1989-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

1. Medlemmar i Svenska Journalistförbundet 2. Informatörer

Tidsdimension

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Petersson, O., & Carlberg, I. (1990) Makten över tanken : en bok om det svenska massmediesamhället. Stockholm: Carlssons.
Libris Google Books
ISBN: 9789177983521

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Svenska journalister och informatörer 1989

Citeringsförslag

Olof Petersson, Ingrid Carlberg. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1998). <em>Svenska journalister och informatörer 1989</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000977">https://doi.org/10.5878/000977</a>

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Ingrid Carlberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-10-30 — 1989-12-31

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

376

Antal individer/objekt

1282

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06