Svensk valundersökning 1982

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

This study is part of the collection of Swedish election studies fielded continuously since 1956. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. Specific for the 1982 study are a number of questions on the labour market situation and the economic situation. The respondents had to give their opinion on the tax reform decided by the parliament during spring 1982. There are also a number of questions on the respondents´ opinion of different social systems. Furthermore the respondents had to mention what issues the different parties put strength on before election day.

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0157

Alternativ titel:

VU82

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

This study is part of the collection of Swedish election studies fielded continuously since 1956. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. Specific for the 1982 study are a number of questions on the labour market situation and the economic situation. The respondents had to give their opinion on the tax reform decided by the parliament during spring 1982. There are also a number of questions on the respondents´ opinion of different social systems. Furthermore the respondents had to mention what issues the different parties put strength on before election day.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-08-23

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1982

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. (1984) Väljare i förändring. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90610-4.
Libris Google Books

Holmberg, Sören (1984) Väljarna och valet 1982. I Allmänna valen 1982. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistiska centralbyrån. (With a summary in English). ISBN: 91-7142-025-8.

Holmberg, S. (1985) Väljare i förändring : en sammanfattning av några resultat från 1982 års valundersökning. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1985) Valundersökning 1982 : teknisk rapport. Stockholm: Statistiska centralbyrån. ISSN 0347-9366 ; 9.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Nationalekonomiska institutionen, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1986-09-01 doi:10.5878/002510

Tillgänglig dokumentation:

Svensk valundersökning 1982

Citering:

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1986). Svensk valundersökning 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002510

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

303

Antal individer/objekt:

3724

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

81,8%