Svensk valundersökning 1982

SND-ID: SND 0157

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Alternativ titel

VU82

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

This study is part of the collection of Swedish election studies fielded continuously since 1956. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. Specific for the 1982 study are a number of questions on the labour market situation and the economic situation. The respondents had to give their opinion on the tax reform decided by the parliament during spring 1982. There are also a number of questions on the respondents´ opinion of different social systems. Furthermore the respondents had to mention what issues the different parties put strength on before election day.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1982

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-08-23

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. (1984) Väljare i förändring. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90610-4.
Libris | Google Books
ISBN: 91-38-90610-4
ISSN: 0347-9366

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISSN: 0283-7668
ISBN: 978-91-85519-20-0

Holmberg, Sören (1984) Väljarna och valet 1982. In Allmänna valen 1982. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-7142-025-8.
ISBN: 91-7142-025-8

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Holmberg, S. (1985) Väljare i förändring : en sammanfattning av några resultat från 1982 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1985) Valundersökning 1982 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 9.
ISSN: 0347-9366

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk valundersökning 1982

Version 1.0

Citering

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (1986). Svensk valundersökning 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002510

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Viktning

V5=viktvariabel. De personer i panelurvalet 1979-1982 som var bortfall 1979, drogs med halva urvalssannolikheten 1982. I datamängden har dessa personer därför dubblerats.

Variabler

303

Antal individer/objekt

3724

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

81.8%

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-20