Svensk valundersökning 1982

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

This study is part of the collection of Swedish election studies fielded continuously since 1956. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. Specific for the 1982 study are a number of questions on the labour market situation and the economic situation. The respondents had to give their opinion on the tax reform decided by the parliament during spring 1982. There are also a number of questions on the respondents´ opinion of different social systems. Furthermore the respondents had to mention what issues the different parties put strength on before election day.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0157

Alternativ titel:

VU82

Beskrivning:

This study is part of the collection of Swedish election studies fielded continuously since 1956. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. Specific for the 1982 study are a number of questions on the labour market situation and the economic situation. The respondents had to give their opinion on the tax reform decided by the parliament during spring 1982. There are also a number of questions on the respondents´ opinion of different social systems. Furthermore the respondents had to mention what issues the different parties put strength on before election day.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-08-23

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1982

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. (1984) Väljare i förändring. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90610-4.
Google Books Libris
ISBN: 91-38-90610-4
ISSN: 0347-9366

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISBN: 978-91-85519-20-0
ISSN: 0283-7668

Holmberg, Sören (1984) Väljarna och valet 1982. In Allmänna valen 1982. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-7142-025-8.
ISBN: 91-7142-025-8

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Holmberg, S. (1985) Väljare i förändring : en sammanfattning av några resultat från 1982 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1985) Valundersökning 1982 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 9.
ISSN: 0347-9366

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1986-09-01 doi:10.5878/002510

Svensk valundersökning 1982

Citeringsförslag:

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1986). Svensk valundersökning 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002510

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

303

Antal individer/objekt:

3724

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

81,8%

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-20