Sverige under andra världskriget: Pressregister 1938-1945

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Klas Åmark - Stockholms universitet, Historiska institutionen

Beskrivning

Ett delprojekt inom forskningsprojektet Sverige under andra världskriget (SUAV) är undersökningen om den offentliga debatten i Sverige under perioden 1938-1945. Grundvalen i detta material utgörs av opinionsbildande material i tidningspressen, ledare, debattartiklar, referat av tal etc. De dokument som skulle klassificeras var tidningsartiklar. Registrets uppgift är att möjliggöra för en forskare som är intresserad av debatten i en viss fråga under en viss tidsperiod, att snabbt kunna få fram allt relevant tidningsmaterial. Ur klassificeringssynpunkt måste tidningsartiklar betecknas som ett "mjukt" material. Det är inte ovanligt att en tidningsartikel diskuterar flera olika frågor på samma gång. Rubriksättningen ger oftast inte heller någon som helst vägledning till innehållet. För att erhålla en tillförlitlig klassificering av tidningsartiklar är det därför nödvändigt att göra en mer omfattande innehållsanalys. Det är utifrån denna princip som kodblanketten lagts upp: klassificeringen sker utifrån en snabb genomläsning av innehållet i artikeln. Excerpisten väljer de kategorier som ger den ade

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

Stockholms universitet, Historiska institutionen

Skapare/primärforskare

Klas Åmark - Stockholms universitet, Historiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0158

Beskrivning

Ett delprojekt inom forskningsprojektet Sverige under andra världskriget (SUAV) är undersökningen om den offentliga debatten i Sverige under perioden 1938-1945. Grundvalen i detta material utgörs av opinionsbildande material i tidningspressen, ledare, debattartiklar, referat av tal etc. De dokument som skulle klassificeras var tidningsartiklar. Registrets uppgift är att möjliggöra för en forskare som är intresserad av debatten i en viss fråga under en viss tidsperiod, att snabbt kunna få fram allt relevant tidningsmaterial. Ur klassificeringssynpunkt måste tidningsartiklar betecknas som ett "mjukt" material. Det är inte ovanligt att en tidningsartikel diskuterar flera olika frågor på samma gång. Rubriksättningen ger oftast inte heller någon som helst vägledning till innehållet. För att erhålla en tillförlitlig klassificering av tidningsartiklar är det därför nödvändigt att göra en mer omfattande innehållsanalys. Det är utifrån denna princip som kodblanketten lagts upp: klassificeringen sker utifrån en snabb genomläsning av innehållet i artikeln. Excerpisten väljer de kategorier som ger den ade

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1938-01-01 — 1945-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Tidningsartiklar om folklig opinion i Sverige, publicerade i 27 dagstidningar mellan 1938 och 1945.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Åmark, K. (1973) Makt eller moral. Svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939. Stockholm: Allmänna Förlaget. (With a summary in English). ISBN: 91-38-01489-0.
Libris Google Books
ISBN: 9789138014899

Ekman, S. (1979) Sverige under andra världskriget - erfarenheter från arbetet i ett projekt. Historisk tidskrift 1979.
Libris

Ekman, S. (1970) Sverige under andra världskriget. Presentation av ett forskningsprojekt. Historisk tidskrift 1970.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.1

Version 2.0

Version 1.0

Sverige under andra världskriget: Pressregister 1938-1945

Citeringsförslag

Klas Åmark. Stockholms universitet, Historiska institutionen (2013). <em>Sverige under andra världskriget: Pressregister 1938-1945</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001627">https://doi.org/10.5878/001627</a>

Skapare/primärforskare

Klas Åmark - Stockholms universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-01-01 — 1972-12-31

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

135

Antal individer/objekt

160571

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-20