ORVESTO 1982-II

SND-ID: SND 0159

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1982-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the population register DAFA-SPAR.

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-01-21 – 1982-06-24

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Testologen AB (1982) Orvesto 1982-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1982-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000878

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01-21–1982-06-24
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

7559

Dataset 2
ORVESTO 1982 P-1008

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-01-21 till 1982-03-11

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-1008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000969

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01-21–1982-03-11
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

2032

Dataset 3
ORVESTO 1982 P-2001

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-03-05 till 1982-04-27

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000970

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-03-05–1982-04-27
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

1980

Dataset 4
ORVESTO 1982 P-2002

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-04-05 to 1982-06-04

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-2002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000971

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-05–1982-06-04
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

1816

Dataset 5
ORVESTO 1982 P-2003

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-04-29 to 1982-06-24

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000972

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Variabler

294

Antal individer/objekt

1731

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21