ORVESTO 1982-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0159

Alternativ titel:

Sverige nu 1982-II

Beskrivning:

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-01-21 — 1982-06-24

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen AB (1982) Orvesto 1982-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1986-01-01 doi:10.5878/000878

Dataset 1

ORVESTO 1982-II

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000878

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01-21 — 1982-06-24

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

7559

Version 1.0:

1986-01-01 doi:10.5878/000969

Dataset 2

ORVESTO 1982 P-1008

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-1008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000969

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-01-21 till 1982-03-11

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01-21 — 1982-03-11

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2032

Version 1.0:

1986-01-01 doi:10.5878/000970

Dataset 3

ORVESTO 1982 P-2001

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000970

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-03-05 till 1982-04-27

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-03-05 — 1982-04-27

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

1980

Version 1.0:

1986-01-01 doi:10.5878/000971

Dataset 4

ORVESTO 1982 P-2002

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-2002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000971

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-04-05 to 1982-06-04

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-05 — 1982-06-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

1816

Version 1.0:

1986-01-01 doi:10.5878/000972

Dataset 5

ORVESTO 1982 P-2003

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000972

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-04-29 to 1982-06-24

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

1731

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21