ORVESTO 1982-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0159

Alternativ titel

Sverige nu 1982-II

Beskrivning

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-01-21 — 1982-06-24

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Testologen AB (1982) Orvesto 1982-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Dataset 1

ORVESTO 1982-II

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000878">https://doi.org/10.5878/000878</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01-21 — 1982-06-24

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

7559

Version 1.0

Dataset 2

ORVESTO 1982 P-1008

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982 P-1008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000969">https://doi.org/10.5878/000969</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-01-21 till 1982-03-11

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01-21 — 1982-03-11

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

2032

Version 1.0

Dataset 3

ORVESTO 1982 P-2001

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982 P-2001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000970">https://doi.org/10.5878/000970</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-03-05 till 1982-04-27

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-03-05 — 1982-04-27

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

1980

Version 1.0

Dataset 4

ORVESTO 1982 P-2002

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982 P-2002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000971">https://doi.org/10.5878/000971</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-04-05 to 1982-06-04

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-05 — 1982-06-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

1816

Version 1.0

Dataset 5

ORVESTO 1982 P-2003

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982 P-2003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000972">https://doi.org/10.5878/000972</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1982-04-29 to 1982-06-24

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

1731

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21