Svensk veckopress 1920-1975

Skapare/primärforskare:

Roger Bernow - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Torsten Österman - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Beskrivning:

Innehållsanalysen omspänner perioden 1920-1975. Varje tidningsnamn som valts ut har granskats med 4 nummer per vart 5:e år. Vissa tidningsnamn som varit särskilt svårtillgängliga bakåt i tiden utgör undantag från 5-års regeln och har endast granskats vart 10:e år (1925, 1935, 1945, osv.) utom åren 1965, 1970 och 1975 då samtliga utvalda tidningsnamn granskats. Urvalet av de 4 numren per år har varit styrt i tiden till som regel vecka 7, 20, 33 och 46. Urvalet har styrts sålunda för att de stora säsongsvariationerna i innehållet skall hållas under kontroll. Sammanlagt har 21 stycken tidningsnamn med tillsammans ca 8500 sidor analyserats. De veckotidningar som innehållsanalyserats, täcker merparten av populärpressutgivningen under undersökningsperioden; såväl vad gäller den sammanlagda upplagan som antalet tidningsnamn. Innehållsanalysen omfattar allt material i varje granskat tidningsexemplar. Varje förekommande artikel har klassificerats med hjälp av närmare 500 samtidigt tillgängliga kodkategorier. Annonser, fiction, fackmaterial etc, har granskats med varje tidningsnummer som undersökningsen

... Visa mer..

Ämnesområde:

media, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Skapare/primärforskare:

Roger Bernow - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Torsten Österman - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Identifierare:

SND-ID: SND 0160

Beskrivning:

Innehållsanalysen omspänner perioden 1920-1975. Varje tidningsnamn som valts ut har granskats med 4 nummer per vart 5:e år. Vissa tidningsnamn som varit särskilt svårtillgängliga bakåt i tiden utgör undantag från 5-års regeln och har endast granskats vart 10:e år (1925, 1935, 1945, osv.) utom åren 1965, 1970 och 1975 då samtliga utvalda tidningsnamn granskats. Urvalet av de 4 numren per år har varit styrt i tiden till som regel vecka 7, 20, 33 och 46. Urvalet har styrts sålunda för att de stora säsongsvariationerna i innehållet skall hållas under kontroll. Sammanlagt har 21 stycken tidningsnamn med tillsammans ca 8500 sidor analyserats. De veckotidningar som innehållsanalyserats, täcker merparten av populärpressutgivningen under undersökningsperioden; såväl vad gäller den sammanlagda upplagan som antalet tidningsnamn. Innehållsanalysen omfattar allt material i varje granskat tidningsexemplar. Varje förekommande artikel har klassificerats med hjälp av närmare 500 samtidigt tillgängliga kodkategorier. Annonser, fiction, fackmaterial etc, har granskats med varje tidningsnummer som undersökningsen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1920-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svensk veckopress 1920-1975. Exempel på kännetecken för vad som här definieras som populärpress är att respektive tidskrift skall (1) ha ett allmänt populärt innehåll som är tillgängligt för den breda allmänheten, (2) finnas att köpa fritt i handeln, (3)

Tidsdimension:

Ämnesområde:

media, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bernow, R., & Österman, T. (1979) Svensk veckopress 1920-1975. Stockholm: Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2013-12-17 doi:10.5878/001628

Metadata tillagda

Version 1.0:

2007-03-06 doi:10.5878/001049

Svensk veckopress 1920-1975

Citeringsförslag:

Roger Bernow, Torsten Österman. Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (2013). Svensk veckopress 1920-1975. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001628

Skapare/primärforskare:

Roger Bernow - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Torsten Österman - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01

Datainsamlare: Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler:

381

Antal individer/objekt:

7956

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11