ORVESTO 1982-I

SND-ID: SND 0165

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1982-I

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the population register DAFA-SPAR.

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-10-20 – 1982-02-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Testologen AB (1982) Orvesto 1982-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1982-I

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982-I. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000879

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10-20–1982-02-04
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

6030

Dataset 2
ORVESTO 1982 P-1005

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1981-10-20 till 1981-12-08

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-1005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000973

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10-20–1981-12-08
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

2017

Dataset 3
ORVESTO 1982 P-1006

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-1006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000974

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-12–1982-01
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

1934

Dataset 4
ORVESTO 1982 P-1007

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-1007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000975

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01–1982-02-04
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

2079

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21