ORVESTO 1982-I

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0165

Alternativ titel:

Sverige nu 1982-I

Beskrivning:

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-10-20 — 1982-02-04

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen AB (1982) Orvesto 1982-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1986-01-01 doi:10.5878/000879

Dataset 1

ORVESTO 1982-I

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982-I. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000879

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10-20 — 1982-02-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

6030

Version 1.0:

1986-01-01 doi:10.5878/000973

Dataset 2

ORVESTO 1982 P-1005

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-1005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000973

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1981-10-20 till 1981-12-08

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10-20 — 1981-12-08

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2017

Version 1.0:

1986-01-01 doi:10.5878/000974

Dataset 3

ORVESTO 1982 P-1006

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-1006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000974

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-12 — 1982-01

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

1934

Version 1.0:

1986-01-01 doi:10.5878/000975

Dataset 4

ORVESTO 1982 P-1007

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 P-1007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000975

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01 — 1982-02-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2079

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21