ORVESTO 1982-I

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0165

Alternativ titel

Sverige nu 1982-I

Beskrivning

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-10-20 — 1982-02-04

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the population register DAFA-SPAR.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Testologen AB (1982) Orvesto 1982-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

ORVESTO 1982-I

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982-I</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000879">https://doi.org/10.5878/000879</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10-20 — 1982-02-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

6030

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

ORVESTO 1982 P-1005

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982 P-1005</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000973">https://doi.org/10.5878/000973</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Delmängd av ORVESTO1982-II som omfattar perioden 1981-10-20 till 1981-12-08

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10-20 — 1981-12-08

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

2017

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

ORVESTO 1982 P-1006

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982 P-1006</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000974">https://doi.org/10.5878/000974</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-12 — 1982-01

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

1934

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

ORVESTO 1982 P-1007

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982 P-1007</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000975">https://doi.org/10.5878/000975</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01 — 1982-02-04

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

294

Antal individer/objekt

2079

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21