Tanzania i svensk press 1974-1975

SND-ID: SND 0169

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

The aim of the study was to illustrate with a practical case the information about developing countries in the Swedish press, and to study how a joint information effort, the Karibu-project, have influence on the press, partly in a series of articles dealing with the activity connected with the information effort and partly with the eventual quantitative and qualitative changes in the offering during a longer period of time. Every fourth week during the years 1974 through 1975 articles in the daily, popular and specialist press were analysed. This gives material for comparisons between local and national press, political signatures, different size of circulation etc. and between daily, popular and specialist press. The comparisons refers to type of article, central theme, content, who is interviewed or quoted etc.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-01-01 – 1975-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Tanzania i svensk press 1974-1975

Version 1.0

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet (1986). Tanzania i svensk press 1974-1975. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/b1c6-sy48

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-01-01–1975-01-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

80

Antal individer/objekt

731

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06