ORVESTO 1981-II

SND-ID: SND 0172

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1981-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-01-25 – 1981-06-29

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Testologen AB (1981) Orvesto 1981-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1981-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002809

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-01-25 – 1981-06-29

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-01-25–1981-06-29
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

446

Antal individer/objekt

7222

Dataset 2
ORVESTO 1981 P-0008

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-01-25 to 1981-04-03.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-0008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002804

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-01-25 – 1981-04-03

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-01-25–1981-04-03
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

446

Antal individer/objekt

1787

Dataset 3
ORVESTO 1981 P-1001

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-03-09 to 1981-05-11.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-1001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002805

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-03-09 – 1981-05-11

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-03-09–1981-05-11
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

446

Antal individer/objekt

1884

Dataset 4
ORVESTO 1981 P-1002

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-04-21 to 1981-06-09.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-1002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002806

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-04-21 – 1981-06-09

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-21–1981-06-09
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

446

Antal individer/objekt

1805

Dataset 5
ORVESTO 1981 P-1003

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-05-04 to 1981-06-29.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-1003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002807

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-05-04 – 1981-06-29

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-05-04–1981-06-29
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

446

Antal individer/objekt

1746

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-13