ORVESTO 1981-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0172

Alternativ titel:

Sverige nu 1981-II

Beskrivning:

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-01-25 — 1981-06-29

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen AB (1981) Orvesto 1981-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1986-10-31 doi:10.5878/002809

Dataset 1

ORVESTO 1981-II

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002809

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-01-25 — 1981-06-29

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-01-25 — 1981-06-29

Variabler:

446

Antal individer/objekt:

7222

Version 1.0:

1986-10-31 doi:10.5878/002804

Dataset 2

ORVESTO 1981 P-0008

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-0008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002804

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-01-25 to 1981-04-03.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-01-25 — 1981-04-03

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-01-25 — 1981-04-03

Variabler:

446

Antal individer/objekt:

1787

Version 1.0:

1986-10-31 doi:10.5878/002805

Dataset 3

ORVESTO 1981 P-1001

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-1001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002805

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-03-09 to 1981-05-11.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-03-09 — 1981-05-11

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-03-09 — 1981-05-11

Variabler:

446

Antal individer/objekt:

1884

Version 1.0:

1986-10-31 doi:10.5878/002806

Dataset 4

ORVESTO 1981 P-1002

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-1002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002806

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-04-21 to 1981-06-09.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-21 — 1981-06-09

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-04-21 — 1981-06-09

Variabler:

446

Antal individer/objekt:

1805

Version 1.0:

1986-10-31 doi:10.5878/002807

Dataset 5

ORVESTO 1981 P-1003

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-1003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002807

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-05-04 to 1981-06-29.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-05-04 — 1981-06-29

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-05-04 — 1981-06-29

Variabler:

446

Antal individer/objekt:

1746

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-13