ORVESTO 1981-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0172

Alternativ titel

Sverige nu 1981-II

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-01-25 — 1981-06-29

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Testologen AB (1981) Orvesto 1981-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Dataset 1

ORVESTO 1981-II

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1981-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002809">https://doi.org/10.5878/002809</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-01-25 — 1981-06-29

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-01-25 — 1981-06-29

Variabler

446

Antal individer/objekt

7222

Version 1.0

Dataset 2

ORVESTO 1981 P-0008

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1981 P-0008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002804">https://doi.org/10.5878/002804</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-01-25 to 1981-04-03.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-01-25 — 1981-04-03

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-01-25 — 1981-04-03

Variabler

446

Antal individer/objekt

1787

Version 1.0

Dataset 3

ORVESTO 1981 P-1001

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1981 P-1001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002805">https://doi.org/10.5878/002805</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-03-09 to 1981-05-11.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-03-09 — 1981-05-11

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-03-09 — 1981-05-11

Variabler

446

Antal individer/objekt

1884

Version 1.0

Dataset 4

ORVESTO 1981 P-1002

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1981 P-1002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002806">https://doi.org/10.5878/002806</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-04-21 to 1981-06-09.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-21 — 1981-06-09

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-04-21 — 1981-06-09

Variabler

446

Antal individer/objekt

1805

Version 1.0

Dataset 5

ORVESTO 1981 P-1003

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1981 P-1003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002807">https://doi.org/10.5878/002807</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1981-II, covering the period 1981-05-04 to 1981-06-29.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-05-04 — 1981-06-29

Datainsamlare: Testologen AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-05-04 — 1981-06-29

Variabler

446

Antal individer/objekt

1746

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-13