ORVESTO 1981-I

SND-ID: SND 0177

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1981-!

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-10-22 – 1981-02-24

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Testologen AB (1981) Orvesto 1981-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1981-I

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981-I. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002808

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-10-22 – 1981-02-24

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-10-22–1980-12-10
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1897
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-11-17–1981-01-29
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1784
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-12-10–1981-02-24
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1868
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

446

Antal individer/objekt

5549

Dataset 2
ORVESTO 1981 P-0005

Beskrivning

Subset of Sweden now 1981-I, covering the period 1980-10-22 to 1981-02-24.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-0005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002801

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-10-22 – 1980-12-10

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-10-22–1980-12-10
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1897
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

446

Antal individer/objekt

1897

Dataset 3
ORVESTO 1981 P-0006

Beskrivning

Subset of Sweden now 1981-I, covering the period 1980-11-17 to 1981-01-29.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-0006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002802

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-11-17 – 1981-01-29

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-11-17–1981-01-29
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1784
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

446

Antal individer/objekt

1784

Dataset 4
ORVESTO 1981 P-0007

Beskrivning

Subset of Sweden now 1981-I, covering the period 1980-12-10 to 1981-02-24.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1981 P-0007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002803

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-12-10 – 1981-02-24

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-12-10–1981-02-24
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1868
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

446

Antal individer/objekt

1868

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06