ORVESTO 1980-II

SND-ID: SND 0181

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Sverige nu 1980-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

A major part of this survey is a replication of earlier surveys. Questions about life style and decisional power at work are back again after being removed the year before. New questions deals with how much of the content the respondent reads in different papers

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-16–1980-06-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Testologen AB (1980) Orvesto 1980-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1980-II

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1980-II</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002794">https://doi.org/10.5878/002794</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-16–1980-06-19

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-16–1980-03-19
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1854
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-03-10–1980-05-05
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal ej svarande: 1801
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-04-18–1980-06-04
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1817
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Variabler

325

Antal individer/objekt

7065

Dataset 2
ORVESTO 1980 P-9008

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1980-II, covering the period 1980-01-16 to 1980-03-19.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1980 P-9008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002800">https://doi.org/10.5878/002800</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-16–1980-03-19

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-16–1980-03-19
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1854
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

325

Antal individer/objekt

1854

Dataset 3
ORVESTO 1980 P-0001

Beskrivning

Subset of Sweden now 1980-II, covering the period 1980-03-10 to 1980-05-05.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1980 P-0001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002792">https://doi.org/10.5878/002792</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-03-10–1980-05-05

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-03-10–1980-05-05
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal ej svarande: 1801
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

325

Antal individer/objekt

1854

Dataset 4
ORVESTO 1980 P-0002

Beskrivning

Subset of Sweden now 1980-II, covering the period 1980-04-18 to 1980-06-04.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1980 P-0002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002795">https://doi.org/10.5878/002795</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-04-18–1980-06-04

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-04-18–1980-06-04
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1817
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

325

Antal individer/objekt

1817

Dataset 5
ORVESTO 1980 P-0003

Beskrivning

Subset of Sweden now 1980-II, covering the period 1980-05-08 to 1980-06-19.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1980 P-0003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002796">https://doi.org/10.5878/002796</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-05-08–1980-06-19

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-05-08–1980-06-19
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1593
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

325

Antal individer/objekt

1593

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06