ORVESTO 1980-II

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

A major part of this survey is a replication of earlier surveys. Questions about life style and decisional power at work are back again after being removed the year before. New questions deals with how much of the content the respondent reads in different papers

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0181

Alternativ titel:

Sverige nu 1980-II

Beskrivning:

A major part of this survey is a replication of earlier surveys. Questions about life style and decisional power at work are back again after being removed the year before. New questions deals with how much of the content the respondent reads in different papers

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-01-16 — 1980-06-19

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen AB (1980) Orvesto 1980-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1986-11-30 doi:10.5878/002794

Dataset 1

ORVESTO 1980-II

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980-II. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002794

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-16 — 1980-03-19

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1854

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-03-10 — 1980-05-05

Datainsamlare: Testologen AB

Antal ej svarande: 1801

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-04-18 — 1980-06-04

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1817

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-05-08 — 1980-06-19

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1593

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-01-16 — 1980-06-19

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

7065

Version 1.0:

1986-11-30 doi:10.5878/002800

Dataset 2

ORVESTO 1980 P-9008

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-9008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002800

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden Now 1980-II, covering the period 1980-01-16 to 1980-03-19.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-16 — 1980-03-19

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1854

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-01-16 — 1980-03-19

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1854

Version 1.0:

1986-11-30 doi:10.5878/002792

Dataset 3

ORVESTO 1980 P-0001

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-0001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002792

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden now 1980-II, covering the period 1980-03-10 to 1980-05-05.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-03-10 — 1980-05-05

Datainsamlare: Testologen AB

Antal ej svarande: 1801

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-03-10 — 1980-05-05

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1854

Version 1.0:

1986-11-30 doi:10.5878/002795

Dataset 4

ORVESTO 1980 P-0002

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-0002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002795

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden now 1980-II, covering the period 1980-04-18 to 1980-06-04.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-04-18 — 1980-06-04

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1817

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-04-18 — 1980-06-04

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1817

Version 1.0:

1986-11-30 doi:10.5878/002796

Dataset 5

ORVESTO 1980 P-0003

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-0003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002796

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden now 1980-II, covering the period 1980-05-08 to 1980-06-19.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-05-08 — 1980-06-19

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1593

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-05-08 — 1980-06-19

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1593

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06