ORVESTO 1980-I

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

A major part of this survey is a replication of earlier surveys. Questions about life style and decisional power at work are back again after being removed the year before. New questions deals with how much of the content the respondent reads in different papers.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0186

Alternativ titel:

Sverige nu 1980-I

Beskrivning:

A major part of this survey is a replication of earlier surveys. Questions about life style and decisional power at work are back again after being removed the year before. New questions deals with how much of the content the respondent reads in different papers.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-10-03 — 1980-02-04

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, media, public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Testologen AB (1980) Orvesto 1980-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen AB.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1986-11-30 doi:10.5878/002793

Dataset 1

ORVESTO 1980-I

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980-I. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002793

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-10-03 — 1979-11-22

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1838

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-11-14 — 1980-01-23

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1845

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-12-12 — 1980-02-04

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1937

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-10-03 — 1980-02-04

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1937

Version 1.0:

1986-11-30 doi:10.5878/002797

Dataset 2

ORVESTO 1980 P-9005

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-9005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002797

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden Now 1980-I, covering the period 1979-10-03 to 1979-11-22

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-10-03 — 1979-11-22

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1838

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-10-03 — 1979-11-22

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1838

Version 1.0:

1986-11-30 doi:10.5878/002798

Dataset 3

ORVESTO 1980 P-9006

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-9006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002798

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden Now 1980-I, covering the period 1979-11-14 to 1980-01-23.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-11-14 — 1980-01-23

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1845

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-11-14 — 1980-01-30

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1845

Version 1.0:

1986-11-30 doi:10.5878/002799

Dataset 4

ORVESTO 1980 P-9007

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-9007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002799

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

Subset of Sweden Now 1980-I, covering the period 1979-12-12 to 1980-02-04.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-12-12 — 1980-02-04

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1937

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-12-12 — 1980-02-04

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1937

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06