ORVESTO 1980-I

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

A major part of this survey is a replication of earlier surveys. Questions about life style and decisional power at work are back again after being removed the year before. New questions deals with how much of the content the respondent reads in different papers.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Identifierare

SND-ID: SND 0186

Alternativ titel

Sverige nu 1980-I

Beskrivning

A major part of this survey is a replication of earlier surveys. Questions about life style and decisional power at work are back again after being removed the year before. New questions deals with how much of the content the respondent reads in different papers.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-10-03 — 1980-02-04

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Media, Public relations (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Testologen AB (1980) Orvesto 1980-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen AB.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Dataset 1

ORVESTO 1980-I

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1980-I</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002793">https://doi.org/10.5878/002793</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-10-03 — 1979-11-22

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1838

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-11-14 — 1980-01-23

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1845

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-12-12 — 1980-02-04

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1937

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-10-03 — 1980-02-04

Variabler

325

Antal individer/objekt

1937

Version 1.0

Dataset 2

ORVESTO 1980 P-9005

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1980 P-9005</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002797">https://doi.org/10.5878/002797</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1980-I, covering the period 1979-10-03 to 1979-11-22

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-10-03 — 1979-11-22

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1838

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-10-03 — 1979-11-22

Variabler

325

Antal individer/objekt

1838

Version 1.0

Dataset 3

ORVESTO 1980 P-9006

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1980 P-9006</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002798">https://doi.org/10.5878/002798</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1980-I, covering the period 1979-11-14 to 1980-01-23.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-11-14 — 1980-01-23

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1845

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-11-14 — 1980-01-30

Variabler

325

Antal individer/objekt

1845

Version 1.0

Dataset 4

ORVESTO 1980 P-9007

Citeringsförslag

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1980 P-9007</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002799">https://doi.org/10.5878/002799</a>

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1980-I, covering the period 1979-12-12 to 1980-02-04.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-12-12 — 1980-02-04

Datainsamlare: Testologen AB

Antal svar: 1937

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-12-12 — 1980-02-04

Variabler

325

Antal individer/objekt

1937

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06