ORVESTO 1980-I

SND-ID: SND 0186

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1980-I

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

A major part of this survey is a replication of earlier surveys. Questions about life style and decisional power at work are back again after being removed the year before. New questions deals with how much of the content the respondent reads in different papers.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-10-03 – 1980-02-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Testologen AB (1980) Orvesto 1980-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen AB.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
ORVESTO 1980-I

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980-I. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002793

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-10-03 – 1980-02-04

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-10-03–1979-11-22
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1838
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-11-14–1980-01-23
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1845
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-12-12–1980-02-04
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1937
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V6.

Variabler

325

Antal individer/objekt

1937

Dataset 2
ORVESTO 1980 P-9005

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1980-I, covering the period 1979-10-03 to 1979-11-22

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-9005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002797

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-10-03 – 1979-11-22

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-10-03–1979-11-22
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1838
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V6.

Variabler

325

Antal individer/objekt

1838

Dataset 3
ORVESTO 1980 P-9006

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1980-I, covering the period 1979-11-14 to 1980-01-23.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-9006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002798

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-11-14 – 1980-01-30

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-11-14–1980-01-23
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1845
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V6.

Variabler

325

Antal individer/objekt

1845

Dataset 4
ORVESTO 1980 P-9007

Beskrivning

Subset of Sweden Now 1980-I, covering the period 1979-12-12 to 1980-02-04.

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1980 P-9007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002799

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-12-12 – 1980-02-04

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-12-12–1980-02-04
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Antal svar: 1937
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V6.

Variabler

325

Antal individer/objekt

1937

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06