Medievalundersökningen 1979

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1979 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 16 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt och Eko-redaktionens 18-sändningar och deras respektive valextraprogram - samt det politiska

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Energi och naturresurser, Val, Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0198

Beskrivning

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1979 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 16 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt och Eko-redaktionens 18-sändningar och deras respektive valextraprogram - samt det politiska

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1979

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Nyhetsanalysen: Artikel (storstadstidningar), inslag (radio/TV) Ledaranalysen: Ledarartikel (storstadstidningar/landsortstidningar)

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde

Media, Energi och naturresurser, Val, Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1985) Massmedieundersökning : valet 1979 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science. ISSN 0282-311X.
ISSN: 0282-311X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

Ladda ner citering

Medievalundersökningen 1979 - Nyhetsanalysen

Citeringsförslag

Kent Asp. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). <em>Medievalundersökningen 1979 - Nyhetsanalysen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002155">https://doi.org/10.5878/002155</a>

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-08-13 — 1979-09-16

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-08-13 — 1979-09-16

Variabler

111

Antal individer/objekt

14972

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-14