Medievalundersökningen 1979

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1979 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 16 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt och Eko-redaktionens 18-sändningar och deras respektive valextraprogram - samt det politiska

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
media, energi och naturresurser, val, politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0198

Beskrivning:

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1979 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 16 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt och Eko-redaktionens 18-sändningar och deras respektive valextraprogram - samt det politiska

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Nyhetsanalysen: Artikel (storstadstidningar), inslag (radio/TV) Ledaranalysen: Ledarartikel (storstadstidningar/landsortstidningar)

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Studiens fullständighet:

Finns även en valårsstudie 1 jan 1979 - 23 mars 1980 (nyhets- + ledaranalys)

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
media, energi och naturresurser, val, politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1985) Massmedieundersökning : valet 1979 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science. ISSN 0282-311X.
ISSN: 0282-311X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0:

2014-08-15 doi:10.5878/002155

Medievalundersökningen 1979 - Nyhetsanalysen

Citeringsförslag:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Medievalundersökningen 1979 - Nyhetsanalysen. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002155

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-08-13 — 1979-09-16

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-08-13 — 1979-09-16

Variabler:

111

Antal individer/objekt:

14972

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-14