Medievalundersökningen folkomröstningen 1980

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter.

I samband med folkomröstningen om kärnkraft i mars 1980 genomfördes den andra studien i serien. Undersökningen innehåller dels en detaljerad kampanjstudie över de nyhetsrapporter som förekom i tryckt press, tv och radio under de tio sista veckorna före valdagen. Den andra delen av undersökningen utgörs av en analys av tidningarnas ledarmaterial och televisionens övriga programutbud under tioveckorsperioden.

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera nyhetsmedias rapportering av valrörelsen 1980.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
media, energi och naturresurser, val, politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0199

Beskrivning:

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter.

I samband med folkomröstningen om kärnkraft i mars 1980 genomfördes den andra studien i serien. Undersökningen innehåller dels en detaljerad kampanjstudie över de nyhetsrapporter som förekom i tryckt press, tv och radio under de tio sista veckorna före valdagen. Den andra delen av undersökningen utgörs av en analys av tidningarnas ledarmaterial och televisionens övriga programutbud under tioveckorsperioden.

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera nyhetsmedias rapportering av valrörelsen 1980.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Nyhetsanalysen: Artikel (storstadstidningar), inslag (radio/TV) Ledaranalysen: Ledarartikel (storstadstidningar/landsortstidningar)

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
media, energi och naturresurser, val, politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1985) Massmedieundersökning : folkomröstningen 1980 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science.
ISSN: 0282-311X

Holmberg, Sören & Asp, Kent (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Göteborg: Dept. of Political Science

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-03-26 doi:10.5878/002626

Medievalundersökningen folkomröstningen 1980 - Nyhetsanalysen

Citeringsförslag:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2015). Medievalundersökningen folkomröstningen 1980 - Nyhetsanalysen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002626

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-14 — 1980-03-23

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980

Variabler:

118

Antal individer/objekt:

9271

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-14