Medievalundersökningen 1985

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1985 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 15 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt och Eko-redaktionens 18-sändningar inklusive Magasinet och Aktuellts valextraprogram - samt d

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0201

Beskrivning

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1985 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 15 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt och Eko-redaktionens 18-sändningar inklusive Magasinet och Aktuellts valextraprogram - samt d

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1985

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Population

Nyhetsanalysen: Artikel (storstadstidningar), inslag (radio/TV) Ledaranalysen: Ledarartikel (storstadstidningar)

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Finansiering

Riksbankens jubileumsfond

Publikationer

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1988) Massmedieundersökning : valet 1985 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science. ISSN 0282-311X.
ISSN: 0282-311X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

Ladda ner citering

Medievalundersökningen 1985 - Nyhetsanalysen

Citeringsförslag

Kent Asp. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). <em>Medievalundersökningen 1985 - Nyhetsanalysen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002150">https://doi.org/10.5878/002150</a>

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-08-19 — 1985-09-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts

1985

Variabler

112

Antal individer/objekt

6983

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-14