ORVESTO 1982 - Skåneundersökningen

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Beskrivning:

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1982.

Ansvarig institution/enhet:

IMU-Testologen AB

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Identifierare:

SND-ID: SND 0202

Alternativ titel:

Sverige nu 1982 - Skåneundersökningen

Beskrivning:

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1982.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Version 1.0:

ORVESTO 1982 - Skåneundersökningen

Citeringsförslag:

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). <em>ORVESTO 1982 - Skåneundersökningen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/djem-gy10">https://doi.org/10.5878/djem-gy10</a>

Skapare/primärforskare:

Testologen AB

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06