ORVESTO 1982 - Skåneundersökningen

SND-ID: SND 0202

Den här studien är en del av samlingen Sverige nu

Alternativ titel

Sverige nu 1982 - Skåneundersökningen

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Beskrivning

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1982.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset
ORVESTO 1982 - Skåneundersökningen

Version 1.0

Citering

Testologen AB. IMU-Testologen AB (1986). ORVESTO 1982 - Skåneundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/djem-gy10

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06