Folkomröstningsundersökningen 1980

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ som kortfattat kan beskrivas: Alternativ 1 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Alternativ 2 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Alternativ 3 - Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av de sex reaktorer som är i drift inom högst 10 år.

Folkomröstningsundersökningen 1980 omfattar flera olika intervjustudier med väljare före, under och efter 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Den undersökning som presenteras här är huvudundersökningen, dvs den kampanjstudie som gjordes under våren 1980. Folkomröstningsundersökningens postenkät sk

... Visa mer..

Ämnesområde

Miljö och naturvård, Energi och naturresurser, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Hans Nordlöf - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0203

Alternativ titel

FU80

Beskrivning

Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ som kortfattat kan beskrivas: Alternativ 1 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Alternativ 2 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Alternativ 3 - Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av de sex reaktorer som är i drift inom högst 10 år.

Folkomröstningsundersökningen 1980 omfattar flera olika intervjustudier med väljare före, under och efter 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Den undersökning som presenteras här är huvudundersökningen, dvs den kampanjstudie som gjordes under våren 1980. Folkomröstningsundersökningens postenkät sk

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-21

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 1980

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering

Finansiär: Riksdagen

Ämnesområde

Miljö och naturvård, Energi och naturresurser, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Asp, Kent (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Göteborg: Dept. of Political Science

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber. ISBN: 91-38-90483-7.
Libris Google Books
ISBN: 91-38-90483-7
ISSN: 0347-9366

Holmberg, S., Nordlöf, H., & Gilljam, M. (1985) Folkomröstningsundersökningen 1980 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 7.
ISSN: 0347-9366

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Folkomröstningsundersökningen 1980

Citeringsförslag

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1987). <em>Folkomröstningsundersökningen 1980</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000912">https://doi.org/10.5878/000912</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-21

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Variabler

357

Antal individer/objekt

1971

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-09-11