Svenska valdata 1911-1944

SND-ID: SND 0204

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Materialet består av data från samtliga riksdagsval under perioden 1911-1944. Det finns också information om ändringar av administrativa områden under perioden.

Liknade datamaterial finns i Valdataarkivet 1948-1970 (SND 0148).

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska kommuner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1911-01-01 – 1944-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

val, valdata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berglund, S., & Dellenbrant, J-Å. (1987) Svensk partiregionalism. Malmö: Liber.
Swepub | Libris | Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 9138613018

Wörlund, Ingemar & Berglund, Sten (1987) Det socialdemokratiska röstandet 1921-1940: en studie i oförklarad varians . Åbo: Åbo Academy, Department of Political Science.
Libris
ISBN: 951-649-329-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svenska valdata 1911-1944

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Sten Berglund. Umeå universitet (1988). Svenska valdata 1911-1944. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000873

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1911-01-01–1944-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat

Variabler

218

Antal individer/objekt

2576

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21