Svenska valdata 1911-1944

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare:

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Materialet består av data från samtliga riksdagsval under perioden 1911-1944. Det finns också information om ändringar av administrativa områden under perioden.

Liknade datamaterial finns i Valdataarkivet 1948-1970 (SND 0148).

Ämnesområde:

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0204

Beskrivning:

Materialet består av data från samtliga riksdagsval under perioden 1911-1944. Det finns också information om ändringar av administrativa områden under perioden.

Liknade datamaterial finns i Valdataarkivet 1948-1970 (SND 0148).

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1911-01-01 — 1944-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svenska kommuner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berglund, S., & Dellenbrant, J-Å. (1987) Svensk partiregionalism. Malmö: Liber.
Swepub Libris Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 9138613018

Wörlund, Ingemar & Berglund, Sten (1987) Det socialdemokratiska röstandet 1921-1940: en studie i oförklarad varians . Åbo: Åbo Academy, Department of Political Science.
Libris
ISBN: 951-649-329-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1988-03-01 doi:10.5878/000873

Svenska valdata 1911-1944

Citeringsförslag:

Sten Berglund. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1988). Svenska valdata 1911-1944. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000873

Skapare/primärforskare:

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1911-01-01 — 1944-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat

Variabler:

218

Antal individer/objekt:

2576

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05