Svenska valdata 1911-1944

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Materialet består av data från samtliga riksdagsval under perioden 1911-1944. Det finns också information om ändringar av administrativa områden under perioden.

Liknade datamaterial finns i Valdataarkivet 1948-1970 (SND 0148).

Ämnesområde

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0204

Beskrivning

Materialet består av data från samtliga riksdagsval under perioden 1911-1944. Det finns också information om ändringar av administrativa områden under perioden.

Liknade datamaterial finns i Valdataarkivet 1948-1970 (SND 0148).

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1911-01-01 — 1944-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Svenska kommuner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Finansiering

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde

Nyckelord

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berglund, S., & Dellenbrant, J-Å. (1987) Svensk partiregionalism. Malmö: Liber.
Libris Swepub Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 9138613018

Wörlund, Ingemar & Berglund, Sten (1987) Det socialdemokratiska röstandet 1921-1940: en studie i oförklarad varians . Åbo: Åbo Academy, Department of Political Science.
Libris
ISBN: 951-649-329-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Svenska valdata 1911-1944

Citeringsförslag

Sten Berglund. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1988). <em>Svenska valdata 1911-1944</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000873">https://doi.org/10.5878/000873</a>

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1911-01-01 — 1944-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat

Variabler

218

Antal individer/objekt

2576

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05