Folk- och bostadsräkningen 1970: Demografiska data

SND-ID: SND 0205

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Data of Demography 1970 consists of three excerpts from the Census of the Population 1970. The first part is a description of the total population by age, marital status and sex with one record/county, administrative district, parish, district, population center. The second describes foreigners and foreign born in administrative districts larger than 50.000 inhabitants and X percent foreigners. One record/person with data on age, sex, marital status, administrative district, population, percent foreigners and citizenship. The third consists of all foreigners. One record/person with information about county, administrative district, population center, sex, marital status, age, country of origin and citizenship. The persons are not identifiable by numbers.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-01-01 – 1970-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset 1
FoB70 - Totalbefolkningen efter ålder, civilstånd och kön

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Totalbefolkningen efter ålder, civilstånd och kön. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000886

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01–1970-01-01
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

896

Antal individer/objekt

7372

Dataset 2
FoB70 - Utländska medborgare och utlandsfödda

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Utländska medborgare och utlandsfödda. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001032

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01–1970-01-01
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

20

Antal individer/objekt

300399

Dataset 3
FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda tätorter större än 50 000 invånare

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda tätorter större än 50 000 invånare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001033

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01–1970-01-01
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

18

Antal individer/objekt

288352

Dataset 4
FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda kommuner större än 50 000 invånare

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda kommuner större än 50 000 invånare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001034

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01–1970-01-01
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

14

Antal individer/objekt

300399

Dataset 5
FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda kommuner större än 50 000 invånare och x procent utlänningar

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda kommuner större än 50 000 invånare och x procent utlänningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001035

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01–1970-01-01
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

15

Antal individer/objekt

87046

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10