Folk- och bostadsräkningen 1970: Demografiska data

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Data of Demography 1970 consists of three excerpts from the Census of the Population 1970. The first part is a description of the total population by age, marital status and sex with one record/county, administrative district, parish, district, population center. The second describes foreigners and foreign born in administrative districts larger than 50.000 inhabitants and X percent foreigners. One record/person with data on age, sex, marital status, administrative district, population, percent foreigners and citizenship. The third consists of all foreigners. One record/person with information about county, administrative district, population center, sex, marital status, age, country of origin and citizenship. The persons are not identifiable by numbers.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0205

Beskrivning:

Data of Demography 1970 consists of three excerpts from the Census of the Population 1970. The first part is a description of the total population by age, marital status and sex with one record/county, administrative district, parish, district, population center. The second describes foreigners and foreign born in administrative districts larger than 50.000 inhabitants and X percent foreigners. One record/person with data on age, sex, marital status, administrative district, population, percent foreigners and citizenship. The third consists of all foreigners. One record/person with information about county, administrative district, population center, sex, marital status, age, country of origin and citizenship. The persons are not identifiable by numbers.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-01-01 — 1970-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Version 1.0:

1999-06-09 doi:10.5878/000886

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0205-001

FoB70 - Totalbefolkningen efter ålder, civilstånd och kön

Citering:

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Totalbefolkningen efter ålder, civilstånd och kön. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000886

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01 — 1970-01-01

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

896

Antal individer/objekt:

7372

Version 1.0:

1999-06-14 doi:10.5878/001032

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0205-002

FoB70 - Utländska medborgare och utlandsfödda

Citering:

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Utländska medborgare och utlandsfödda. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001032

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01 — 1970-01-01

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

20

Antal individer/objekt:

300399

Version 1.0:

1999-06-14 doi:10.5878/001033

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0205-003

FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda tätorter större än 50 000 invånare

Citering:

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda tätorter större än 50 000 invånare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001033

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01 — 1970-01-01

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

18

Antal individer/objekt:

288352

Version 1.0:

1999-06-14 doi:10.5878/001034

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0205-004

FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda kommuner större än 50 000 invånare

Citering:

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda kommuner större än 50 000 invånare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001034

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01 — 1970-01-01

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

14

Antal individer/objekt:

300399

Version 1.0:

1999-06-16 doi:10.5878/001035

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0205-005

FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda kommuner större än 50 000 invånare och x procent utlänningar

Citering:

Statistiska centralbyrån (1999). FoB70 - Utlänningar och utrikes födda i enskilda kommuner större än 50 000 invånare och x procent utlänningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001035

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01 — 1970-01-01

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

87046