Hushållens inkomster 1975

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

The households´ incomes is a yearly survey of about 10.000 households´ economy based on data from a questionnaire, taxation registers and other official registers. 1975 was the first year the rotated sample method was used. Half the sample became part of the 1976 study. The purpose of this is to make better estimates of changes in income between succeeding years. This year was also the first where a longitudinal method was used. Starting every fifth year the income-changes will be followed up during a ten-year period. The purpose of this is to be able to answer questions about income-changes and income stability over longer periods. To be able to manage these changes in the study-design, a transition was made in 1975 from household sampling to individual sampling. The study is divided into four separate files and they contain information about sampling, work: weeks/year, hours/week, full-time work, occupation, sickness benefits, study benefits, social security, assessment data, family allowance, demography, socioeconomy, number and age of children, type of household, occupation variables, inco

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0206

Alternativ titel:

HINK75

Beskrivning:

The households´ incomes is a yearly survey of about 10.000 households´ economy based on data from a questionnaire, taxation registers and other official registers. 1975 was the first year the rotated sample method was used. Half the sample became part of the 1976 study. The purpose of this is to make better estimates of changes in income between succeeding years. This year was also the first where a longitudinal method was used. Starting every fifth year the income-changes will be followed up during a ten-year period. The purpose of this is to be able to answer questions about income-changes and income stability over longer periods. To be able to manage these changes in the study-design, a transition was made in 1975 from household sampling to individual sampling. The study is divided into four separate files and they contain information about sampling, work: weeks/year, hours/week, full-time work, occupation, sickness benefits, study benefits, social security, assessment data, family allowance, demography, socioeconomy, number and age of children, type of household, occupation variables, inco

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Population:

Undersökningen omfattar hela Sveriges befolkning som ingår i kyrkobokföringen och varit bosatta här minst sex månader. Personer som avlidit före halvårsskiftet och nyfödda efter halvårsskiftet ingår ej. Vidare ingår inte personer som under mer än halva år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Som ram för urvalet används ett register som bildas genom samkörning av SCB:s register över totalbefolkningen RTBS och inkomstbandet SCBTBR. Det bildade registret stratifieras på 12 strata med utgångspunkt från följande fyra stratifieringsvariabler:1. Ålder; 2. Inkomstslag; 3. Familjetyp; 4. Inkomstens storlek (per hushåll). Någon underteckning i urvalsramen förekommer inte, medan övertäckningen som till största delen består av institutionshushåll och avlidna uppgår till ca 1%. Övertäckningen kan identifieras och uteslutas efter insamlingen av enkätsvaren. Vid stratifieringen utgår man från RTB-hushållets sammanräknade inkomst (OBS hushållets totala inkomst),och de 12 strata som bildas har följande sammansättning: PENSIONÄRSHUSHÅLL (personer födda 1909 eller tidigare) (1); JORDBRUKARE OCH RÖRELSEIDKARE, Inkomst mindre än 80.000 kr (2); JORDBRUKARE OCH RÖRELSEIDKARE, Inkomst större än 80.000 kr (3); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende med barn inkomst mindre än 10.000 kr (4); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende med barn inkomst 10.000-80.000 kr (5); ÖVRIGA HUSHÅLL, Sammanboende med barn inkomst större än 8

... Visa mer..

Version 1.0:

1988-12-01 doi:10.5878/000887

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0206-001

Hushållens inkomster 1975 - Grundregister

Citering:

Statistiska centralbyrån (1988). Hushållens inkomster 1975 - Grundregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000887

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

195

Antal individer/objekt:

29277

Version 1.0:

1988-12-01 doi:10.5878/001036

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0206-002

Hushållens inkomster 1975 - Individregister

Citering:

Statistiska centralbyrån (1988). Hushållens inkomster 1975 - Individregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001036

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

89

Antal individer/objekt:

29277

Version 1.0:

1988-12-01 doi:10.5878/001037

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0206-003

Hushållens inkomster 1975 - Hushållsregister

Citering:

Statistiska centralbyrån (1988). Hushållens inkomster 1975 - Hushållsregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001037

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

131

Antal individer/objekt:

10306

Version 1.0:

1988-12-01 doi:10.5878/001038

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0206-004

Hushållens inkomster 1975 - Deklarationsregister

Citering:

Statistiska centralbyrån (1988). Hushållens inkomster 1975 - Deklarationsregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001038

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

341

Antal individer/objekt:

29277