Hushållens inkomster 1975

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Beskrivning:

The households´ incomes is a yearly survey of about 10.000 households´ economy based on data from a questionnaire, taxation registers and other official registers. 1975 was the first year the rotated sample method was used. Half the sample became part of the 1976 study. The purpose of this is to make better estimates of changes in income between succeeding years. This year was also the first where a longitudinal method was used. Starting every fifth year the income-changes will be followed up during a ten-year period. The purpose of this is to be able to answer questions about income-changes and income stability over longer periods. To be able to manage these changes in the study-design, a transition was made in 1975 from household sampling to individual sampling. The study is divided into four separate files and they contain information about sampling, work: weeks/year, hours/week, full-time work, occupation, sickness benefits, study benefits, social security, assessment data, family allowance, demography, socioeconomy, number and age of children, type of household, occupation variables, inco

... Visa mer..

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer, inkomst, egendom och investeringar/sparande, sysselsättning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Identifierare:

SND-ID: SND 0206

Alternativ titel:

HINK75

Beskrivning:

The households´ incomes is a yearly survey of about 10.000 households´ economy based on data from a questionnaire, taxation registers and other official registers. 1975 was the first year the rotated sample method was used. Half the sample became part of the 1976 study. The purpose of this is to make better estimates of changes in income between succeeding years. This year was also the first where a longitudinal method was used. Starting every fifth year the income-changes will be followed up during a ten-year period. The purpose of this is to be able to answer questions about income-changes and income stability over longer periods. To be able to manage these changes in the study-design, a transition was made in 1975 from household sampling to individual sampling. The study is divided into four separate files and they contain information about sampling, work: weeks/year, hours/week, full-time work, occupation, sickness benefits, study benefits, social security, assessment data, family allowance, demography, socioeconomy, number and age of children, type of household, occupation variables, inco

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Population:

Undersökningen omfattar hela Sveriges befolkning som ingår i kyrkobokföringen och varit bosatta här minst sex månader. Personer som avlidit före halvårsskiftet och nyfödda efter halvårsskiftet ingår ej. Vidare ingår inte personer som under mer än halva år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer, inkomst, egendom och investeringar/sparande, sysselsättning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

1988-12-01 doi:10.5878/000887

Dataset 1

Hushållens inkomster 1975 - Grundregister

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1988). Hushållens inkomster 1975 - Grundregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000887

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

195

Antal individer/objekt:

29277

Version 1.0:

1988-12-01 doi:10.5878/001036

Dataset 2

Hushållens inkomster 1975 - Individregister

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1988). Hushållens inkomster 1975 - Individregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001036

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

89

Antal individer/objekt:

29277

Version 1.0:

1988-12-01 doi:10.5878/001037

Dataset 3

Hushållens inkomster 1975 - Hushållsregister

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1988). Hushållens inkomster 1975 - Hushållsregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001037

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

131

Antal individer/objekt:

10306

Version 1.0:

1988-12-01 doi:10.5878/001038

Dataset 4

Hushållens inkomster 1975 - Deklarationsregister

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1988). Hushållens inkomster 1975 - Deklarationsregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001038

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

341

Antal individer/objekt:

29277

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06