Folkrörelsearkivet 1881-1950

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Beskrivning

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna fotfäste och att utvecklas?
Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, fr

... Visa mer..

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet, Historiska institutionen

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0209

Beskrivning

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna fotfäste och att utvecklas?
Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, fr

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1881 — 1950

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Tidsdimension

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Andrae, C. G., & Lundkvist, S. (1984) Arbetarhistoria, meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; No. 31-32 1984.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Dataset 1

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1998). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002531">https://doi.org/10.5878/002531</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

98

Antal individer/objekt

41315

Version 1.0

Dataset 2

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002532">https://doi.org/10.5878/002532</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 3

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002533">https://doi.org/10.5878/002533</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 4

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002534">https://doi.org/10.5878/002534</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 5

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002535">https://doi.org/10.5878/002535</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 6

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002536">https://doi.org/10.5878/002536</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 7

Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002537">https://doi.org/10.5878/002537</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 8

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002538">https://doi.org/10.5878/002538</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 9

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002539">https://doi.org/10.5878/002539</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 10

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002540">https://doi.org/10.5878/002540</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 11

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002541">https://doi.org/10.5878/002541</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 12

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002542">https://doi.org/10.5878/002542</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 13

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002543">https://doi.org/10.5878/002543</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 14

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002652">https://doi.org/10.5878/002652</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 15

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002544">https://doi.org/10.5878/002544</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 16

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002545">https://doi.org/10.5878/002545</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 17

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002546">https://doi.org/10.5878/002546</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 18

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002547">https://doi.org/10.5878/002547</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 19

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002548">https://doi.org/10.5878/002548</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 20

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002549">https://doi.org/10.5878/002549</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 21

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002550">https://doi.org/10.5878/002550</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 22

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002551">https://doi.org/10.5878/002551</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 23

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002552">https://doi.org/10.5878/002552</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 24

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002553">https://doi.org/10.5878/002553</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 25

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002554">https://doi.org/10.5878/002554</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 26

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002555">https://doi.org/10.5878/002555</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 27

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002556">https://doi.org/10.5878/002556</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 28

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kommunalarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kommunalarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002557">https://doi.org/10.5878/002557</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 29

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Korkarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Korkarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002558">https://doi.org/10.5878/002558</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 30

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kvinnornas fackförbund

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kvinnornas fackförbund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002559">https://doi.org/10.5878/002559</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 31

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Lantarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Lantarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002653">https://doi.org/10.5878/002653</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 32

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Litografförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Litografförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002654">https://doi.org/10.5878/002654</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 33

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Livsmedelsarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Livsmedelsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002655">https://doi.org/10.5878/002655</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 34

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metallindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metallindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002656">https://doi.org/10.5878/002656</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 35

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Murareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Murareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002657">https://doi.org/10.5878/002657</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 36

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Musikerförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Musikerförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002658">https://doi.org/10.5878/002658</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 37

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Målareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Målareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002659">https://doi.org/10.5878/002659</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 38

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Pappersindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Pappersindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002660">https://doi.org/10.5878/002660</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 39

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Postmannaförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Postmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002661">https://doi.org/10.5878/002661</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 40

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Repslagareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Repslagareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002662">https://doi.org/10.5878/002662</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 41

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sadelmakare och tapetserareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sadelmakare och tapetserareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002663">https://doi.org/10.5878/002663</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 42

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sko- och läderindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sko- och läderindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002664">https://doi.org/10.5878/002664</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 43

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skoarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skoarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002665">https://doi.org/10.5878/002665</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 44

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skogs- och flottningsarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skogs- och flottningsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002666">https://doi.org/10.5878/002666</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 45

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skorstensfejeriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skorstensfejeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002667">https://doi.org/10.5878/002667</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 46

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skrädderiarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skrädderiarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002668">https://doi.org/10.5878/002668</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 47

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002669">https://doi.org/10.5878/002669</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 48

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Spårvägsförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Spårvägsförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002670">https://doi.org/10.5878/002670</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 49

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges arbetares centralorganisation

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges arbetares centralorganisation</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002671">https://doi.org/10.5878/002671</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 50

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sågverksindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sågverksindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002672">https://doi.org/10.5878/002672</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 51

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Telegraf och telefonmannaförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Telegraf och telefonmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002673">https://doi.org/10.5878/002673</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 52

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Textilarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Textilarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002674">https://doi.org/10.5878/002674</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 53

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tobaksindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tobaksindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002675">https://doi.org/10.5878/002675</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 54

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Transportarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Transportarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002676">https://doi.org/10.5878/002676</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 55

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002677">https://doi.org/10.5878/002677</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 56

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002678">https://doi.org/10.5878/002678</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 57

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tunnbindareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tunnbindareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002679">https://doi.org/10.5878/002679</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 58

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Typografförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Typografförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002680">https://doi.org/10.5878/002680</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 59

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Vattenfallarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Vattenfallarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002681">https://doi.org/10.5878/002681</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 60

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002682">https://doi.org/10.5878/002682</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 61

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fackföreningar

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fackföreningar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002683">https://doi.org/10.5878/002683</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 62

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Socialdemokratiska arbetarpartiet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Socialdemokratiska arbetarpartiet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002684">https://doi.org/10.5878/002684</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 63

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationalgodtemplarorden

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationalgodtemplarorden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002685">https://doi.org/10.5878/002685</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

194

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 64

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationaltemplarorden

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationaltemplarorden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002686">https://doi.org/10.5878/002686</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 65

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetslogen Verdandi

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetslogen Verdandi</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002687">https://doi.org/10.5878/002687</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 66

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges blåbandsförening

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges blåbandsförening</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002688">https://doi.org/10.5878/002688</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 67

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges storloge av IOGT

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges storloge av IOGT</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002689">https://doi.org/10.5878/002689</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 68

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Templarorden

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Templarorden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002690">https://doi.org/10.5878/002690</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 69

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetsrörelser

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetsrörelser</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002691">https://doi.org/10.5878/002691</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 70

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frälsningsarmén

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frälsningsarmén</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002692">https://doi.org/10.5878/002692</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 71

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metodistkyrkan

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metodistkyrkan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002693">https://doi.org/10.5878/002693</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 72

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska alliansmissionen

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska alliansmissionen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002694">https://doi.org/10.5878/002694</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 73

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska baptistförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska baptistförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002695">https://doi.org/10.5878/002695</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 74

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska missionsförbundet

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska missionsförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002696">https://doi.org/10.5878/002696</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Dataset 75

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frikyrkorörelser

Citeringsförslag

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frikyrkorörelser</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002697">https://doi.org/10.5878/002697</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11