Folkrörelsearkivet 1881-1950

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Beskrivning

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna fotfäste och att utvecklas?
Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, fr

... Visa mer..

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0209

Beskrivning

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna fotfäste och att utvecklas?
Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, fr

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1881 — 1950

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Andrae, C. G., & Lundkvist, S. (1984) Arbetarhistoria, meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; No. 31-32 1984.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1998). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002531">https://doi.org/10.5878/002531</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

98

Antal individer/objekt

41315

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002532">https://doi.org/10.5878/002532</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002533">https://doi.org/10.5878/002533</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002534">https://doi.org/10.5878/002534</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002535">https://doi.org/10.5878/002535</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002536">https://doi.org/10.5878/002536</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002537">https://doi.org/10.5878/002537</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 8

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002538">https://doi.org/10.5878/002538</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 9

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002539">https://doi.org/10.5878/002539</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 10

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002540">https://doi.org/10.5878/002540</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 11

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002541">https://doi.org/10.5878/002541</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 12

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002542">https://doi.org/10.5878/002542</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 13

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002543">https://doi.org/10.5878/002543</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 14

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002652">https://doi.org/10.5878/002652</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 15

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002544">https://doi.org/10.5878/002544</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 16

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002545">https://doi.org/10.5878/002545</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 17

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002546">https://doi.org/10.5878/002546</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 18

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002547">https://doi.org/10.5878/002547</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 19

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002548">https://doi.org/10.5878/002548</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 20

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002549">https://doi.org/10.5878/002549</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 21

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002550">https://doi.org/10.5878/002550</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 22

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002551">https://doi.org/10.5878/002551</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 23

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002552">https://doi.org/10.5878/002552</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 24

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002553">https://doi.org/10.5878/002553</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 25

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002554">https://doi.org/10.5878/002554</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 26

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002555">https://doi.org/10.5878/002555</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 27

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002556">https://doi.org/10.5878/002556</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 28

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kommunalarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kommunalarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002557">https://doi.org/10.5878/002557</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 29

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Korkarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Korkarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002558">https://doi.org/10.5878/002558</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 30

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kvinnornas fackförbund

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kvinnornas fackförbund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002559">https://doi.org/10.5878/002559</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 31

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Lantarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Lantarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002653">https://doi.org/10.5878/002653</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 32

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Litografförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Litografförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002654">https://doi.org/10.5878/002654</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 33

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Livsmedelsarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Livsmedelsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002655">https://doi.org/10.5878/002655</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 34

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metallindustriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metallindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002656">https://doi.org/10.5878/002656</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 35

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Murareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Murareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002657">https://doi.org/10.5878/002657</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 36

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Musikerförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Musikerförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002658">https://doi.org/10.5878/002658</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 37

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Målareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Målareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002659">https://doi.org/10.5878/002659</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 38

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Pappersindustriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Pappersindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002660">https://doi.org/10.5878/002660</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 39

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Postmannaförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Postmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002661">https://doi.org/10.5878/002661</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 40

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Repslagareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Repslagareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002662">https://doi.org/10.5878/002662</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 41

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sadelmakare och tapetserareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sadelmakare och tapetserareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002663">https://doi.org/10.5878/002663</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 42

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sko- och läderindustriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sko- och läderindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002664">https://doi.org/10.5878/002664</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 43

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skoarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skoarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002665">https://doi.org/10.5878/002665</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 44

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skogs- och flottningsarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skogs- och flottningsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002666">https://doi.org/10.5878/002666</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 45

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skorstensfejeriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skorstensfejeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002667">https://doi.org/10.5878/002667</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 46

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skrädderiarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skrädderiarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002668">https://doi.org/10.5878/002668</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 47

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002669">https://doi.org/10.5878/002669</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 48

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Spårvägsförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Spårvägsförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002670">https://doi.org/10.5878/002670</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 49

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges arbetares centralorganisation

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges arbetares centralorganisation</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002671">https://doi.org/10.5878/002671</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 50

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sågverksindustriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sågverksindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002672">https://doi.org/10.5878/002672</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 51

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Telegraf och telefonmannaförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Telegraf och telefonmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002673">https://doi.org/10.5878/002673</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 52

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Textilarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Textilarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002674">https://doi.org/10.5878/002674</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 53

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tobaksindustriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tobaksindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002675">https://doi.org/10.5878/002675</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 54

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Transportarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Transportarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002676">https://doi.org/10.5878/002676</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 55

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002677">https://doi.org/10.5878/002677</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 56

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träindustriarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002678">https://doi.org/10.5878/002678</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 57

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tunnbindareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tunnbindareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002679">https://doi.org/10.5878/002679</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 58

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Typografförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Typografförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002680">https://doi.org/10.5878/002680</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 59

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Vattenfallarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Vattenfallarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002681">https://doi.org/10.5878/002681</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 60

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002682">https://doi.org/10.5878/002682</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 61

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fackföreningar

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fackföreningar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002683">https://doi.org/10.5878/002683</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 62

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Socialdemokratiska arbetarpartiet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Socialdemokratiska arbetarpartiet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002684">https://doi.org/10.5878/002684</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 63

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationalgodtemplarorden

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationalgodtemplarorden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002685">https://doi.org/10.5878/002685</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

194

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 64

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationaltemplarorden

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationaltemplarorden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002686">https://doi.org/10.5878/002686</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 65

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetslogen Verdandi

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetslogen Verdandi</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002687">https://doi.org/10.5878/002687</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 66

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges blåbandsförening

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges blåbandsförening</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002688">https://doi.org/10.5878/002688</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 67

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges storloge av IOGT

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges storloge av IOGT</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002689">https://doi.org/10.5878/002689</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 68

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Templarorden

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Templarorden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002690">https://doi.org/10.5878/002690</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 69

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetsrörelser

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetsrörelser</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002691">https://doi.org/10.5878/002691</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 70

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frälsningsarmén

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frälsningsarmén</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002692">https://doi.org/10.5878/002692</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 71

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metodistkyrkan

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metodistkyrkan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002693">https://doi.org/10.5878/002693</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 72

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska alliansmissionen

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska alliansmissionen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002694">https://doi.org/10.5878/002694</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 73

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska baptistförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska baptistförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002695">https://doi.org/10.5878/002695</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 74

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska missionsförbundet

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska missionsförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002696">https://doi.org/10.5878/002696</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 75

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frikyrkorörelser

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frikyrkorörelser</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002697">https://doi.org/10.5878/002697</a>

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11