Folkrörelsearkivet 1881-1950

SND-ID: SND 0209

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Beskrivning

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna fotfäste och att utvecklas?
Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, fr

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1881–1950

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Andrae, C. G., & Lundkvist, S. (1984) Arbetarhistoria, meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; No. 31-32 1984.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1998). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002531">https://doi.org/10.5878/002531</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

98

Antal individer/objekt

41315

Dataset 2
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002532">https://doi.org/10.5878/002532</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 3
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002533">https://doi.org/10.5878/002533</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 4
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002534">https://doi.org/10.5878/002534</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 5
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002535">https://doi.org/10.5878/002535</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 6
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002536">https://doi.org/10.5878/002536</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 7
Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002537">https://doi.org/10.5878/002537</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 8
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002538">https://doi.org/10.5878/002538</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 9
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002539">https://doi.org/10.5878/002539</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 10
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002540">https://doi.org/10.5878/002540</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 11
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002541">https://doi.org/10.5878/002541</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 12
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002542">https://doi.org/10.5878/002542</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 13
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002543">https://doi.org/10.5878/002543</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 14
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002652">https://doi.org/10.5878/002652</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 15
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002544">https://doi.org/10.5878/002544</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 16
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002545">https://doi.org/10.5878/002545</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 17
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002546">https://doi.org/10.5878/002546</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 18
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002547">https://doi.org/10.5878/002547</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 19
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002548">https://doi.org/10.5878/002548</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 20
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002549">https://doi.org/10.5878/002549</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 21
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002550">https://doi.org/10.5878/002550</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 22
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002551">https://doi.org/10.5878/002551</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 23
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet

Version 1.0

Citering

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). <em>Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002552">https://doi.org/10.5878/002552</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Variabler

294

Antal individer/objekt

2576

Dataset 24
Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet