Folkrörelsearkivet 1881-1950

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Beskrivning:

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna fotfäste och att utvecklas?
Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, fr

... Visa mer..

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Historiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0209

Beskrivning:

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna fotfäste och att utvecklas?
Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, fr

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1881 — 1950

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Tidsdimension:

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andrae, C. G., & Lundkvist, S. (1984) Arbetarhistoria, meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; No. 31-32 1984.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1998-11-01 doi:10.5878/002531

Dataset 1

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1998). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002531

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

98

Antal individer/objekt:

41315

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002532

Dataset 2

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002532

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002533

Dataset 3

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002533

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002534

Dataset 4

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002534

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002535

Dataset 5

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002535

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002536

Dataset 6

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002536

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002537

Dataset 7

Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002537

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002538

Dataset 8

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002538

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002539

Dataset 9

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002539

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-12-01 doi:10.5878/002540

Dataset 10

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002540

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002541

Dataset 11

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002541

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002542

Dataset 12

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002542

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002543

Dataset 13

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002543

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002652

Dataset 14

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002652

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002544

Dataset 15

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002544

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002545

Dataset 16

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002545

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002546

Dataset 17

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002546

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002547

Dataset 18

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002547

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002548

Dataset 19

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002548

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002549

Dataset 20

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002549

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002550

Dataset 21

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002550

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002551

Dataset 22

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002551

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002552

Dataset 23

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002552

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002553

Dataset 24

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002553

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002554

Dataset 25

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002554

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002555

Dataset 26

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002555

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002556

Dataset 27

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002556

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002557

Dataset 28

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kommunalarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kommunalarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002557

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002558

Dataset 29

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Korkarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Korkarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002558

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002559

Dataset 30

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kvinnornas fackförbund

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kvinnornas fackförbund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002559

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002653

Dataset 31

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Lantarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Lantarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002653

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002654

Dataset 32

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Litografförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Litografförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002654

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002655

Dataset 33

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Livsmedelsarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Livsmedelsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002655

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002656

Dataset 34

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metallindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metallindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002656

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002657

Dataset 35

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Murareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Murareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002657

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002658

Dataset 36

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Musikerförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Musikerförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002658

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002659

Dataset 37

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Målareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Målareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002659

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002660

Dataset 38

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Pappersindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Pappersindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002660

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002661

Dataset 39

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Postmannaförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Postmannaförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002661

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002662

Dataset 40

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Repslagareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Repslagareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002662

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002663

Dataset 41

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sadelmakare och tapetserareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sadelmakare och tapetserareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002663

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002664

Dataset 42

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sko- och läderindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sko- och läderindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002664

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002665

Dataset 43

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skoarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skoarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002665

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002666

Dataset 44

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skogs- och flottningsarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skogs- och flottningsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002666

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002667

Dataset 45

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skorstensfejeriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skorstensfejeriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002667

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002668

Dataset 46

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skrädderiarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skrädderiarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002668

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-12-01 doi:10.5878/002669

Dataset 47

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002669

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002670

Dataset 48

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Spårvägsförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Spårvägsförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002670

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-05-01 doi:10.5878/002671

Dataset 49

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges arbetares centralorganisation

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges arbetares centralorganisation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002671

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002672

Dataset 50

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sågverksindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sågverksindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002672

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002673

Dataset 51

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Telegraf och telefonmannaförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Telegraf och telefonmannaförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002673

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002674

Dataset 52

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Textilarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Textilarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002674

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-12-01 doi:10.5878/002675

Dataset 53

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tobaksindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tobaksindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002675

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002676

Dataset 54

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Transportarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Transportarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002676

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002677

Dataset 55

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002677

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002678

Dataset 56

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träindustriarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002678

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002679

Dataset 57

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tunnbindareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tunnbindareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002679

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002680

Dataset 58

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Typografförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Typografförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002680

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002681

Dataset 59

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Vattenfallarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Vattenfallarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002681

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002682

Dataset 60

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002682

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002683

Dataset 61

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fackföreningar

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fackföreningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002683

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002684

Dataset 62

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Socialdemokratiska arbetarpartiet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Socialdemokratiska arbetarpartiet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002684

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002685

Dataset 63

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationalgodtemplarorden

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationalgodtemplarorden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002685

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

194

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-05-01 doi:10.5878/002686

Dataset 64

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationaltemplarorden

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationaltemplarorden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002686

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-05-01 doi:10.5878/002687

Dataset 65

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetslogen Verdandi

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetslogen Verdandi. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002687

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002688

Dataset 66

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges blåbandsförening

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges blåbandsförening. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002688

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002689

Dataset 67

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges storloge av IOGT

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges storloge av IOGT. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002689

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-05-01 doi:10.5878/002690

Dataset 68

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Templarorden

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Templarorden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002690

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002691

Dataset 69

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetsrörelser

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetsrörelser. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002691

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002692

Dataset 70

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frälsningsarmén

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frälsningsarmén. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002692

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002693

Dataset 71

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metodistkyrkan

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metodistkyrkan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002693

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002694

Dataset 72

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska alliansmissionen

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska alliansmissionen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002694

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002695

Dataset 73

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska baptistförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska baptistförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002695

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002696

Dataset 74

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska missionsförbundet

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska missionsförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002696

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002697

Dataset 75

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frikyrkorörelser

Citeringsförslag:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frikyrkorörelser. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002697

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11