Folkrörelsearkivet 1881-1950

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Beskrivning:

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna fotfäste och att utvecklas?
Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, fr

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Sven Lundkvist - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Carl-Göran Andrae - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0209

Beskrivning:

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna fotfäste och att utvecklas?
Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades, GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till alla sådana förändringar.
Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i Sverige, fr

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1881 — 1950

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Tidsdimension:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andrae, C. G., & Lundkvist, S. (1984) Arbetarhistoria, meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; Nr 31-32 1984.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1998-11-01 doi:10.5878/002531

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-001

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1998). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Total. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002531

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

98

Antal individer/objekt:

41315

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002532

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-002

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Beklädnadsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002532

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002533

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-003

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bleck- och plåtslagareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002533

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002534

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-004

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bokbindareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002534

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002535

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-005

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Bryggeriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002535

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002536

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-006

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Byggnadsträarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002536

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002537

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-007

Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: De förenade förbunden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002537

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002538

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-008

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Elektriska arbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002538

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002539

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-009

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fastighetsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002539

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-12-01 doi:10.5878/002540

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-010

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frisörarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002540

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002541

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-011

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fångvårdsmannaförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002541

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002542

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-012

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002542

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002543

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-013

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försvarsverkens civila personals förbund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002543

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002652

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-014

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Försäkringsmännens riksförbund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002652

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002544

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-015

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gjutareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002544

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002545

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-016

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Glasarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002545

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002546

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-017

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Grovarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002546

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002547

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-018

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Gruvindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002547

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002548

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-019

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Handelsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002548

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002549

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-020

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hattarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002549

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002550

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-021

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Hotell- och restaurangarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002550

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002551

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-022

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Järnvägsmannaförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002551

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002552

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-023

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kakelugnsmakeriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002552

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002553

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-024

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002553

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002554

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-025

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska kvarn och läderindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002554

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002555

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-026

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002555

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002556

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-027

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kemisk-tekniska och läderarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002556

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002557

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-028

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kommunalarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kommunalarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002557

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002558

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-029

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Korkarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Korkarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002558

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002559

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-030

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kvinnornas fackförbund

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Kvinnornas fackförbund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002559

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002653

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-031

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Lantarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Lantarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002653

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002654

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-032

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Litografförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Litografförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002654

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002655

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-033

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Livsmedelsarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Livsmedelsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002655

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002656

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-034

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metallindustriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metallindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002656

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002657

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-035

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Murareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Murareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002657

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002658

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-036

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Musikerförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Musikerförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002658

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002659

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-037

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Målareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Målareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002659

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002660

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-038

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Pappersindustriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Pappersindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002660

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002661

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-039

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Postmannaförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Postmannaförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002661

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002662

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-040

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Repslagareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Repslagareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002662

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002663

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-041

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sadelmakare och tapetserareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sadelmakare och tapetserareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002663

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002664

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-042

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sko- och läderindustriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sko- och läderindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002664

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002665

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-043

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skoarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skoarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002665

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002666

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-044

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skogs- och flottningsarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skogs- och flottningsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002666

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002667

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-045

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skorstensfejeriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skorstensfejeriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002667

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/002668

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-046

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skrädderiarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Skrädderiarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002668

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-12-01 doi:10.5878/002669

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-047

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002669

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002670

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-048

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Spårvägsförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Spårvägsförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002670

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-05-01 doi:10.5878/002671

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-049

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges arbetares centralorganisation

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges arbetares centralorganisation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002671

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002672

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-050

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sågverksindustriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sågverksindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002672

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002673

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-051

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Telegraf och telefonmannaförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Telegraf och telefonmannaförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002673

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002674

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-052

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Textilarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Textilarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002674

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1992-12-01 doi:10.5878/002675

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-053

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tobaksindustriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1992). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tobaksindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002675

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002676

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-054

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Transportarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Transportarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002676

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002677

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-055

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002677

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002678

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-056

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träindustriarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Träindustriarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002678

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002679

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-057

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tunnbindareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Tunnbindareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002679

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002680

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-058

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Typografförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Typografförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002680

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-02-01 doi:10.5878/002681

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-059

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Vattenfallarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Vattenfallarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002681

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002682

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-060

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002682

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002683

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-061

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fackföreningar

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Fackföreningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002683

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002684

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-062

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Socialdemokratiska arbetarpartiet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Socialdemokratiska arbetarpartiet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002684

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002685

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-063

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationalgodtemplarorden

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationalgodtemplarorden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002685

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

194

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-05-01 doi:10.5878/002686

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-064

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationaltemplarorden

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nationaltemplarorden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002686

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-05-01 doi:10.5878/002687

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-065

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetslogen Verdandi

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetslogen Verdandi. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002687

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002688

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-066

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges blåbandsförening

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges blåbandsförening. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002688

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002689

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-067

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges storloge av IOGT

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Sveriges storloge av IOGT. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002689

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-05-01 doi:10.5878/002690

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-068

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Templarorden

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Templarorden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002690

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002691

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-069

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetsrörelser

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Nykterhetsrörelser. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002691

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002692

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-070

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frälsningsarmén

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frälsningsarmén. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002692

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/002693

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-071

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metodistkyrkan

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Metodistkyrkan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002693

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002694

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-072

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska alliansmissionen

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska alliansmissionen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002694

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002695

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-073

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska baptistförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska baptistförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002695

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-04-01 doi:10.5878/002696

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-074

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska missionsförbundet

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Svenska missionsförbundet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002696

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002697

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0209-075

Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frikyrkorörelser

Citering:

Sven Lundkvist, Carl-Göran Andrae. Uppsala universitet, Historiska institutionen (1993). Folkrörelsearkivet 1881-1950: Frikyrkorörelser. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002697

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

294

Antal individer/objekt:

2576