Komparativa sociopolitiska attityder 1979-1980

Skapare/primärforskare:

Bo Ekehammar - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Beskrivning:

This study is an international expansion of the Socio-political attitudes 1979 study. Youths in the United States and Australia have answered the same questions as the Swedish youths. The aim is to compare different countries in regard to political socialization, political perception/cognition and social attitudes.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, ungdomar, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Bo Ekehammar - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0212

Beskrivning:

This study is an international expansion of the Socio-political attitudes 1979 study. Youths in the United States and Australia have answered the same questions as the Swedish youths. The aim is to compare different countries in regard to political socialization, political perception/cognition and social attitudes.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Australien, USA

Analysenhet:

Tidsdimension:

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet — dnr F 595/84

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, ungdomar, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ekehammar, B., & Nilsson, I. (1985) The positivity bias: A general effect in social perception? Stockholm: Department of Psychology.
Google Books

Ekehammar, B., Sidanius, J., & Nilsson, I. (1982) Evaluative perceptions of politicians across time. Stockholm: Department of Psychology.
Libris

Ekehammar, B., Sidanius, J., & Nilsson, I. (1981) Politikerförakt? En explorativ studie i politisk perception. Stockholm: Department of Psychology.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2010-01-21 doi:10.5878/002446

Metadata tillagda

Komparativa sociopolitiska attityder 1979-1980

Citeringsförslag:

Bo Ekehammar. Stockholms universitet, Psykologiska institutionen (2010). Komparativa sociopolitiska attityder 1979-1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002446

Skapare/primärforskare:

Bo Ekehammar - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

112

Antal individer/objekt:

1367

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06