Komparativa sociopolitiska attityder 1979-1980

SND-ID: SND 0212

Skapare/primärforskare

Bo Ekehammar - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Beskrivning

This study is an international expansion of the Socio-political attitudes 1979 study. Youths in the United States and Australia have answered the same questions as the Swedish youths. The aim is to compare different countries in regard to political socialization, political perception/cognition and social attitudes.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Psykologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: F 595/84
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Australien, USA

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Ungdomar, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ekehammar, B., & Nilsson, I. (1985) The positivity bias: A general effect in social perception? Stockholm: Department of Psychology.
Google Books

Ekehammar, B., Sidanius, J., & Nilsson, I. (1982) Evaluative perceptions of politicians across time. Stockholm: Department of Psychology.
Libris

Ekehammar, B., Sidanius, J., & Nilsson, I. (1981) Politikerförakt? En explorativ studie i politisk perception. Stockholm: Department of Psychology.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Komparativa sociopolitiska attityder 1979-1980

Version 1.1

2010-01-21
https://doi.org/10.5878/002446

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Bo Ekehammar. Stockholms universitet (2010). Komparativa sociopolitiska attityder 1979-1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002446

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Ekehammar - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Variabler

112

Antal individer/objekt

1367

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06