Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Undersökningens syfte var att för de tre stora folkrörelserna, frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen, undersöka i vilken utsträckning sången är bärare av ideologi, hur sången används i polemik mot samhällets etablerade värderingar, samt hur olika folkrörelsers sångskatter förhåller sig till varandra. 138 sångböcker, om tillsammans 17 000 nummer, har innehållsanalyserats. För varje sång har registrerats textens inledningsrad, originaltitel, titel, refrängbörjan, författare, första publiceringsår, översättare, publiceringsår, sångbok samt kategori.

Ämnesområde

Politisk ideologi, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia, Musik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0213

Beskrivning

Undersökningens syfte var att för de tre stora folkrörelserna, frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen, undersöka i vilken utsträckning sången är bärare av ideologi, hur sången används i polemik mot samhällets etablerade värderingar, samt hur olika folkrörelsers sångskatter förhåller sig till varandra. 138 sångböcker, om tillsammans 17 000 nummer, har innehållsanalyserats. För varje sång har registrerats textens inledningsrad, originaltitel, titel, refrängbörjan, författare, första publiceringsår, översättare, publiceringsår, sångbok samt kategori.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1850-01-01 — 1920-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Sångtexter utgivna av folkrörelserna 1850-1920

Tidsdimension

Ämnesområde

Politisk ideologi, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia, Musik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Selander, I. (1982) O hur saligt att få vandra: motiv och symboler i den frikyrkliga sången. Stockholm: Gummesson.
Libris
ISBN: 91-7070-607-7

Selander, I. (1979) Index över den kristna församlingssången i Sverige. Stockholm: Gummesson.
Libris
ISBN: 91-7070-586-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Dataset 1

Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Melodiregister

Citeringsförslag

Inger Selander. Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen (1988). <em>Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Melodiregister</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003058">https://doi.org/10.5878/003058</a>

Skapare/primärforskare

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Text

Variabler

11

Antal individer/objekt

4451

Version 1.0

Dataset 2

Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Textregister

Citeringsförslag

Inger Selander. Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen (1988). <em>Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Textregister</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003057">https://doi.org/10.5878/003057</a>

Skapare/primärforskare

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Text

Variabler

11

Antal individer/objekt

9000

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11