Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920

SND-ID: SND 0213

Skapare/primärforskare

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Undersökningens syfte var att för de tre stora folkrörelserna, frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen, undersöka i vilken utsträckning sången är bärare av ideologi, hur sången används i polemik mot samhällets etablerade värderingar, samt hur olika folkrörelsers sångskatter förhåller sig till varandra. 138 sångböcker, om tillsammans 17 000 nummer, har innehållsanalyserats. För varje sång har registrerats textens inledningsrad, originaltitel, titel, refrängbörjan, författare, första publiceringsår, översättare, publiceringsår, sångbok samt kategori.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Litteraturvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Sångtexter utgivna av folkrörelserna 1850-1920

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1850-01-01 – 1920-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politisk ideologi, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia, Musik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Selander, I. (1982) O hur saligt att få vandra: motiv och symboler i den frikyrkliga sången. Stockholm: Gummesson.
Libris
ISBN: 91-7070-607-7

Selander, I. (1979) Index över den kristna församlingssången i Sverige. Stockholm: Gummesson.
Libris
ISBN: 91-7070-586-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Melodiregister

Version 1.0

Citering

Inger Selander. Lunds universitet (1988). Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Melodiregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003058

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Variabler

11

Antal individer/objekt

4451

Dataset 2
Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Textregister

Version 1.0

Citering

Inger Selander. Lunds universitet (1988). Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Textregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003057

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Variabler

11

Antal individer/objekt

9000

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11