Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Undersökningens syfte var att för de tre stora folkrörelserna, frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen, undersöka i vilken utsträckning sången är bärare av ideologi, hur sången används i polemik mot samhällets etablerade värderingar, samt hur olika folkrörelsers sångskatter förhåller sig till varandra. 138 sångböcker, om tillsammans 17 000 nummer, har innehållsanalyserats. För varje sång har registrerats textens inledningsrad, originaltitel, titel, refrängbörjan, författare, första publiceringsår, översättare, publiceringsår, sångbok samt kategori.

Ämnesområde:

politisk ideologi, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia, Musik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0213

Beskrivning:

Undersökningens syfte var att för de tre stora folkrörelserna, frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen, undersöka i vilken utsträckning sången är bärare av ideologi, hur sången används i polemik mot samhällets etablerade värderingar, samt hur olika folkrörelsers sångskatter förhåller sig till varandra. 138 sångböcker, om tillsammans 17 000 nummer, har innehållsanalyserats. För varje sång har registrerats textens inledningsrad, originaltitel, titel, refrängbörjan, författare, första publiceringsår, översättare, publiceringsår, sångbok samt kategori.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1850-01-01 — 1920-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Sångtexter utgivna av folkrörelserna 1850-1920

Tidsdimension:

Ämnesområde:

politisk ideologi, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia, Musik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Selander, I. (1982) O hur saligt att få vandra: motiv och symboler i den frikyrkliga sången. Stockholm: Gummesson.
Libris
ISBN: 91-7070-607-7

Selander, I. (1979) Index över den kristna församlingssången i Sverige. Stockholm: Gummesson.
Libris
ISBN: 91-7070-586-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1988-04-01 doi:10.5878/003058

Dataset 1

Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Melodiregister

Citeringsförslag:

Inger Selander. Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen (1988). Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Melodiregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003058

Skapare/primärforskare:

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Text

Variabler:

11

Antal individer/objekt:

4451

Version 1.0:

1988-04-01 doi:10.5878/003057

Dataset 2

Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Textregister

Citeringsförslag:

Inger Selander. Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen (1988). Den unisona sången inom folkrörelserna i Sverige 1850-1920 - Textregister. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003057

Skapare/primärforskare:

Inger Selander - Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Text

Variabler:

11

Antal individer/objekt:

9000

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11