Svensk valundersökning 1985

SND-ID: SND 0217

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Alternativ titel

VU85

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

The Swedish election study 1985 was carried out in connection with the general election on September 17. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. The respondent were asked about newspaper reading habits, i.e. what newspaper the respondent reads, how many days a week, which political party the newspaper supports, and interest in articles about national, local and international politics. There were also questions about the newsprograms in radio and television. The respondent had to name the most important issues in influencing vote and what issues she/he considered as the most important in the nearest future. There were also a number of questions on the opinions of the parties regarding: employment, environment, wage-earners´ investment fund, taxes, the Swedish economy, foreign affairs and security policy, social safety, and child care. Furthermore the respondent was asked to give marks from -5 to +5 to political parties, party leaders, and different formations of government during the last decade. Different issues to give own opinion on and parties

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1985

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-08-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S., Gilljam, M., & Oskarson, M. (1987) Valundersökning 1985 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISBN: 91-618-0255-7.
Libris
ISBN: 91-618-0255-7
ISSN: 0347-9366

Holmberg Sören (1987) Väljarna valde. In Allmänna valen 1985. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-618-0161-5.
ISBN: 91-618-0161-5

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1987) Väljare och val i Sverige : en sammanfattning av några resultat från 1985 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISSN: 0283-7668
ISBN: 978-91-85519-20-0

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1987) Väljare och val i Sverige. Stockholm: Bonnier. ISBN: 91-34-50901-1.
Libris
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-34-50901-1

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk valundersökning 1985

Version 1.0

Citering

Sören Holmberg, Mikael Gilljam, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (1991). Svensk valundersökning 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002511

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-08-19–1985-09-16
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär etapp A (förvalsintervju) (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: e-post
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-09-17–1985-11-28
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Postenkät etapp A (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-09-17–1985-11-28
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär etapp B (eftervalsintervju) (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Viktning

V5=viktvariabel. De personer i panelurvalet 1982-1985 som var bortfall 1982, drogs med halva urvalssannolikheten 1985. I datamängden har dessa personer därför dubblerats.

Variabler

484

Antal individer/objekt

3873

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

77.8%

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-20