Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning:

I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'.

I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara

... Visa mer..

Ämnesområde:

religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Religionssociologiska institutet

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0220

Beskrivning:

I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'.

I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1984-04-23 — 1984-05-23

1984-11-21 — 1984-12-04

1985-01-23 — 1985-03-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

1) Sveriges befolkning i åldersgruppen 16-74 år. 2) Sveriges befolkning i åldersgruppen 65-99 år.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Svenska Bibelsällskapet

Ämnesområde:

religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Straarup, J. (1987) Bibelläsarna och Bibeln. Religion och Samhälle 1987:5. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Google Books Libris
ISBN: 9789197037389

Pettersson, T. (1986) Svenska folket och Bibeln. Religion och Samhälle 1986:8. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2013-12-17 doi:10.5878/001629

Metadata tillagda

Version 1.0:

1999-01-07 doi:10.5878/001066

Upphovsrätt:

Religionssociologiska institutet

Dataset 1

Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - normalurval

Citeringsförslag:

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - normalurval. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001629

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning:

Besöksintervjuer och enkätundersökning med personer i åldersgruppen 16-74 år

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-11-21 — 1984-12-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-23 — 1985-03-12

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

109

Antal individer/objekt:

3372

Version 1.1:

2013-12-18 doi:10.5878/001630

Metadata tillagda

Version 1.0:

1997-09-02 doi:10.5878/001067

Dataset 2

Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - äldreurval

Citeringsförslag:

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - äldreurval. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001630

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning:

Telefonintervjuer med personer i åldersgruppen 65-99 år

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-04-23 — 1984-05-23

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

31

Antal individer/objekt:

504

Version 1.1:

2013-12-18 doi:10.5878/001631

Metadata tillagda

Version 1.0:

1999-01-07 doi:10.5878/000908

Dataset 3

Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - pilotstudie

Citeringsförslag:

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - pilotstudie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001631

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning:

Pilotstudie

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

77

Antal individer/objekt:

510

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10