Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985

SND-ID: SND 0220

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning

I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'.

I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Finansiering

  • Finansiär: Svenska Bibelsällskapet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

1) Sveriges befolkning i åldersgruppen 16-74 år. 2) Sveriges befolkning i åldersgruppen 65-99 år.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-04-23 – 1984-05-23

1984-11-21 – 1984-12-04

1985-01-23 – 1985-03-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Straarup, J. (1987) Bibelläsarna och Bibeln. Religion och Samhälle 1987:5. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Libris | Google Books
ISBN: 9789197037389

Pettersson, T. (1986) Svenska folket och Bibeln. Religion och Samhälle 1986:8. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - normalurval

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Besöksintervjuer och enkätundersökning med personer i åldersgruppen 16-74 år

Version 1.1

2013-12-17
https://doi.org/10.5878/001629

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - normalurval. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001629

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-11-21–1984-12-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-23–1985-03-12
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

109

Antal individer/objekt

3372

Upphovsrätt

Religionssociologiska institutet

Dataset 2
Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - äldreurval

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Telefonintervjuer med personer i åldersgruppen 65-99 år

Version 1.1

2013-12-18
https://doi.org/10.5878/001630

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - äldreurval. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001630

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-04-23–1984-05-23
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

31

Antal individer/objekt

504

Dataset 3
Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - pilotstudie

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Pilotstudie

Version 1.1

2013-12-18
https://doi.org/10.5878/001631

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - pilotstudie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001631

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Variabler

77

Antal individer/objekt

510

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10