Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning:

I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'.

I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Religionssociologiska institutet

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0220

Beskrivning:

I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'.

I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1984-04-23 — 1984-05-23

1984-11-21 — 1984-12-04

1985-01-23 — 1985-03-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

1) Sveriges befolkning i åldersgruppen 16-74 år. 2) Sveriges befolkning i åldersgruppen 65-99 år.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Svenska Bibelsällskapet

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Pettersson, T. (1986) Svenska folket och Bibeln. Religion och Samhälle 1986:8. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Libris

Straarup, J. (1987) Bibelläsarna och Bibeln. Religion och Samhälle 1987:5. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.1:

2013-12-17 doi:10.5878/001629

Metadata tillagda

Version 1.0:

1999-01-07 doi:10.5878/001066

Upphovsrätt:

Religionssociologiska institutet

Dataset 1

Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - normalurval

Citeringsförslag:

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - normalurval. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001629

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning:

Besöksintervjuer och enkätundersökning med personer i åldersgruppen 16-74 år

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-11-21 — 1984-12-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-23 — 1985-03-12

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

109

Antal individer/objekt:

3372

Version 1.1:

2013-12-18 doi:10.5878/001630

Metadata tillagda

Version 1.0:

1997-09-02 doi:10.5878/001067

Dataset 2

Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - äldreurval

Citeringsförslag:

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - äldreurval. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001630

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning:

Telefonintervjuer med personer i åldersgruppen 65-99 år

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-04-23 — 1984-05-23

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

31

Antal individer/objekt:

504

Version 1.1:

2013-12-18 doi:10.5878/001631

Metadata tillagda

Version 1.0:

1999-01-07 doi:10.5878/000908

Dataset 3

Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - pilotstudie

Citeringsförslag:

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - pilotstudie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001631

Skapare/primärforskare:

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning:

Pilotstudie

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

77

Antal individer/objekt:

510

Publicerad: 1987-01-01