Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985

Beställ data

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning

I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'.

I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara

... Visa mer..

Ämnesområde

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Identifierare

SND-ID: SND 0220

Beskrivning

I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'.

I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-04-23 — 1984-05-23

1984-11-21 — 1984-12-04

1985-01-23 — 1985-03-12

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

1) Sveriges befolkning i åldersgruppen 16-74 år. 2) Sveriges befolkning i åldersgruppen 65-99 år.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Svenska Bibelsällskapet

Ämnesområde

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Straarup, J. (1987) Bibelläsarna och Bibeln. Religion och Samhälle 1987:5. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Libris Google Books
ISBN: 9789197037389

Pettersson, T. (1986) Svenska folket och Bibeln. Religion och Samhälle 1986:8. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

2013-12-17
https://doi.org/10.5878/001629

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Upphovsrätt

Religionssociologiska institutet

Dataset 1

Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - normalurval

Citering

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). <em>Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - normalurval</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001629">https://doi.org/10.5878/001629</a>

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning

Besöksintervjuer och enkätundersökning med personer i åldersgruppen 16-74 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-11-21 — 1984-12-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-23 — 1985-03-12

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

109

Antal individer/objekt

3372

Version 1.1

2013-12-18
https://doi.org/10.5878/001630

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - äldreurval

Citering

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). <em>Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - äldreurval</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001630">https://doi.org/10.5878/001630</a>

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning

Telefonintervjuer med personer i åldersgruppen 65-99 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-04-23 — 1984-05-23

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

31

Antal individer/objekt

504

Version 1.1

2013-12-18
https://doi.org/10.5878/001631

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - pilotstudie

Citering

Thorleif Pettersson, Jörgen Straarup. Religionssociologiska institutet (2013). <em>Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985 - pilotstudie</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001631">https://doi.org/10.5878/001631</a>

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning

Pilotstudie

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

77

Antal individer/objekt

510

Publicerad: 1987-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10