Kabel-TV i framväxt 1983-1985

Beställ data

Skapare/primärforskare

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Hösten 1983 startade Televerket försökssändningar med kabel-TV i Lund. Vid starten den 31 oktober hade cirka 400 hushåll möjlighet att titta på kabel-TV och målsättningen var att kabel-TV nätet skulle omfatta hela staden 1988. Till en början var det möjligt att se på tre vässttyska, två östtyska och en dansk kanal plus de två svenska kanalerna. Mottagningen av de två östtyska kanalerna upphörde emellertid på grund av dåliga mottagningsförhållanden. I början av 1984 blev det möjligt att se satellit-TV och utbudet utökades då med Sky Channel från Storbritannien, TV5 från Frankrike och Gorizont från Sovjet. Vid tidpunkten för undersökningens steg 2, oktober 1985, fanns ytterligare kanaler tillgängliga, en lokal Lundakanal, en musikkanal (Music Box), en sportkanal (Screen Sport) och en dansk kabel-TV kanal (Kanal 2/Weekend-TV).
Undersökningens syfte var att studera kabel-TVs potentiella och faktiska publik, förväntningarna på och användningen av de nya TV-kanalerna och hur mycket man var beredd att betala för ytterligare kanaler. Undersökningens steg 1 genomfördes innan kabel-TV starten i Lund. S

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0221

Beskrivning

Hösten 1983 startade Televerket försökssändningar med kabel-TV i Lund. Vid starten den 31 oktober hade cirka 400 hushåll möjlighet att titta på kabel-TV och målsättningen var att kabel-TV nätet skulle omfatta hela staden 1988. Till en början var det möjligt att se på tre vässttyska, två östtyska och en dansk kanal plus de två svenska kanalerna. Mottagningen av de två östtyska kanalerna upphörde emellertid på grund av dåliga mottagningsförhållanden. I början av 1984 blev det möjligt att se satellit-TV och utbudet utökades då med Sky Channel från Storbritannien, TV5 från Frankrike och Gorizont från Sovjet. Vid tidpunkten för undersökningens steg 2, oktober 1985, fanns ytterligare kanaler tillgängliga, en lokal Lundakanal, en musikkanal (Music Box), en sportkanal (Screen Sport) och en dansk kabel-TV kanal (Kanal 2/Weekend-TV).
Undersökningens syfte var att studera kabel-TVs potentiella och faktiska publik, förväntningarna på och användningen av de nya TV-kanalerna och hur mycket man var beredd att betala för ytterligare kanaler. Undersökningens steg 1 genomfördes innan kabel-TV starten i Lund. S

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1983-10-01 — 1985-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Lund

Analysenhet

Population

Invånare i fyra olika bostadsområden i Lund i åldern 15-70 år 1983.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde

Media, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Roe, K. (1985) The Programme Output of Seven Cable-TV Channels. The Advent of Cable Systems in Sweden. Uppsala: Department of Sociology.
Google Books
ISBN: 9789150604726

Roe, K. (1985) Media and social life in Lund two years after the start of cable transmission. The advent of cable systems in Sweden. Uppsala: Department of Sociology.
Google Books
ISBN: 9789150606454

Roe, K. (1987) Media and social life in Lund before cable transmissions. The advent of cable systems in Sweden. Uppsala: Department of Sociology.
ISBN: 91-506-0645-X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Kabel-TV i framväxt 1983

Citering

Keith Roe. Lunds universitet, Sociologiska institutionen (1989). <em>Kabel-TV i framväxt 1983</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001039">https://doi.org/10.5878/001039</a>

Skapare/primärforskare

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

168

Antal individer/objekt

1031

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Kabel-TV i framväxt 1985

Citering

Keith Roe. Lunds universitet, Sociologiska institutionen (1991). <em>Kabel-TV i framväxt 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001040">https://doi.org/10.5878/001040</a>

Skapare/primärforskare

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

145

Antal individer/objekt

1011

Dataset 3

Kabel-TV i framväxt, panel 1983-1985

Skapare/primärforskare

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

327

Antal individer/objekt

999

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06