Kabel-TV i framväxt 1983-1985

Skapare/primärforskare:

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Hösten 1983 startade Televerket försökssändningar med kabel-TV i Lund. Vid starten den 31 oktober hade cirka 400 hushåll möjlighet att titta på kabel-TV och målsättningen var att kabel-TV nätet skulle omfatta hela staden 1988. Till en början var det möjligt att se på tre vässttyska, två östtyska och en dansk kanal plus de två svenska kanalerna. Mottagningen av de två östtyska kanalerna upphörde emellertid på grund av dåliga mottagningsförhållanden. I början av 1984 blev det möjligt att se satellit-TV och utbudet utökades då med Sky Channel från Storbritannien, TV5 från Frankrike och Gorizont från Sovjet. Vid tidpunkten för undersökningens steg 2, oktober 1985, fanns ytterligare kanaler tillgängliga, en lokal Lundakanal, en musikkanal (Music Box), en sportkanal (Screen Sport) och en dansk kabel-TV kanal (Kanal 2/Weekend-TV).
Undersökningens syfte var att studera kabel-TVs potentiella och faktiska publik, förväntningarna på och användningen av de nya TV-kanalerna och hur mycket man var beredd att betala för ytterligare kanaler. Undersökningens steg 1 genomfördes innan kabel-TV starten i Lund. S

... Visa mer..

Ämnesområde:

media, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0221

Beskrivning:

Hösten 1983 startade Televerket försökssändningar med kabel-TV i Lund. Vid starten den 31 oktober hade cirka 400 hushåll möjlighet att titta på kabel-TV och målsättningen var att kabel-TV nätet skulle omfatta hela staden 1988. Till en början var det möjligt att se på tre vässttyska, två östtyska och en dansk kanal plus de två svenska kanalerna. Mottagningen av de två östtyska kanalerna upphörde emellertid på grund av dåliga mottagningsförhållanden. I början av 1984 blev det möjligt att se satellit-TV och utbudet utökades då med Sky Channel från Storbritannien, TV5 från Frankrike och Gorizont från Sovjet. Vid tidpunkten för undersökningens steg 2, oktober 1985, fanns ytterligare kanaler tillgängliga, en lokal Lundakanal, en musikkanal (Music Box), en sportkanal (Screen Sport) och en dansk kabel-TV kanal (Kanal 2/Weekend-TV).
Undersökningens syfte var att studera kabel-TVs potentiella och faktiska publik, förväntningarna på och användningen av de nya TV-kanalerna och hur mycket man var beredd att betala för ytterligare kanaler. Undersökningens steg 1 genomfördes innan kabel-TV starten i Lund. S

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1983-10-01 — 1985-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Lund

Analysenhet:

Population:

Invånare i fyra olika bostadsområden i Lund i åldern 15-70 år 1983.

Tidsdimension:

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

media, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Roe, K. (1985) The Programme Output of Seven Cable-TV Channels. The Advent of Cable Systems in Sweden. Uppsala: Department of Sociology.
Google Books
ISBN: 9789150604726

Roe, K. (1985) Media and social life in Lund two years after the start of cable transmission. The advent of cable systems in Sweden. Uppsala: Department of Sociology.
Google Books
ISBN: 9789150606454

Roe, K. (1987) Media and social life in Lund before cable transmissions. The advent of cable systems in Sweden. Uppsala: Department of Sociology.
ISBN: 91-506-0645-X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1989-06-01 doi:10.5878/001039

Dataset 1

Kabel-TV i framväxt 1983

Citeringsförslag:

Keith Roe. Lunds universitet, Sociologiska institutionen (1989). Kabel-TV i framväxt 1983. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001039

Skapare/primärforskare:

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

168

Antal individer/objekt:

1031

Version 1.0:

1991-04-01 doi:10.5878/001040

Dataset 2

Kabel-TV i framväxt 1985

Citeringsförslag:

Keith Roe. Lunds universitet, Sociologiska institutionen (1991). Kabel-TV i framväxt 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001040

Skapare/primärforskare:

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

145

Antal individer/objekt:

1011

Dataset 3

Kabel-TV i framväxt, panel 1983-1985

Skapare/primärforskare:

Keith Roe - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

327

Antal individer/objekt:

999

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06