Ekonomisk utveckling

SND-ID: SND 0225

Skapare/primärforskare

Jan-Erik Lane - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

This dataset contain country level economic and demographic measures for 64 countries. GNP, GDP, gross domestic investment, labour force, export, and public consumtion growth 1960-1980; GDP per capita 1960, 1970, and 1980; Gross domestic investment as percentage of GDP 1960 and 1980; Export as percentage of GDP 1960 and 1977; Government expenditure as percentage of GDP 1977; Male participation rate 1960 and 1980; Industrial and agricultural employment 1960 and 1980; Ethno-linguistic and religious fragment 1960; Population growth 1960-1980; School and higher education enrollment 1975; Democracy, and socialist tradition in government.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Länder

Tidsdimension

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

World Bank (1984) World Tables. 3rd ed. Baltimore: Johns Hopkins U.P.

World Bank (1980) World Tables. 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins U.P.

Schmidt (ed) Westliche Industri-Gesellschaften: Wirtschaft - Gesellschaft - Politik, p. 374. Munchen: Piper.

Choi (1983) A Statistical Test of Olson's Model. In Mueller (ed.) The Political Economy of Growth. New Haven: Yale U.P.
ISBN: 0300026587

Ersson, S., Janda, K. & Lane, J-E. (1982) Ecological determinants of regional voting patterns in Western Europe. Research report 1982:12. Umeå: Department of Political Science. ISSN 0349-0831.
ISSN: 0349-0831

Taylor & Hudson (1972) World Handbook of Political and Social Indicators. 2nd ed. New Haven: Yale U.P.

Taylor (1981) Codebook to World Handbook of Political and Social Indicators: Volume 1: Aggregate Data. 3rd ed. West Berlin: IIVG.

IMF (1984) Government Finance Statistics Yearbook. Washington D.C.: IMF.

World Bank (1982) World Development Report 1982. Washington D.C.: World bank.

Summers & Heston (1984) Improved International Comparisons of Real Product and its Composition, 1950-80. The Review of Income and Wealth, 30, pp. 207-262.

Bollen (1980) Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy. American Sociological Review, 44, pp. 572-587.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ekonomisk utveckling

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jan-Erik Lane. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Ekonomisk utveckling. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000942

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan-Erik Lane - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

33

Antal individer/objekt

67

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06