Ekonomisk utveckling

SND-ID: SND 0225

Skapare/primärforskare

Jan-Erik Lane - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

This dataset contain country level economic and demographic measures for 64 countries. GNP, GDP, gross domestic investment, labour force, export, and public consumtion growth 1960-1980; GDP per capita 1960, 1970, and 1980; Gross domestic investment as percentage of GDP 1960 and 1980; Export as percentage of GDP 1960 and 1977; Government expenditure as percentage of GDP 1977; Male participation rate 1960 and 1980; Industrial and agricultural employment 1960 and 1980; Ethno-linguistic and religious fragment 1960; Population growth 1960-1980; School and higher education enrollment 1975; Democracy, and socialist tradition in government.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Länder

Tidsdimension

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

World Bank (1984) World Tables. 3rd ed. Baltimore: Johns Hopkins U.P.

World Bank (1980) World Tables. 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins U.P.

Schmidt (ed) Westliche Industri-Gesellschaften: Wirtschaft - Gesellschaft - Politik, p. 374. Munchen: Piper.

Choi (1983) A Statistical Test of Olson's Model. In Mueller (ed.) The Political Economy of Growth. New Haven: Yale U.P.
ISBN: 0300026587

Ersson, S., Janda, K. & Lane, J-E. (1982) Ecological determinants of regional voting patterns in Western Europe. Research report 1982:12. Umeå: Department of Political Science. ISSN 0349-0831.
ISSN: 0349-0831

Taylor & Hudson (1972) World Handbook of Political and Social Indicators. 2nd ed. New Haven: Yale U.P.

Taylor (1981) Codebook to World Handbook of Political and Social Indicators: Volume 1: Aggregate Data. 3rd ed. West Berlin: IIVG.

IMF (1984) Government Finance Statistics Yearbook. Washington D.C.: IMF.

World Bank (1982) World Development Report 1982. Washington D.C.: World bank.

Summers & Heston (1984) Improved International Comparisons of Real Product and its Composition, 1950-80. The Review of Income and Wealth, 30, pp. 207-262.

Bollen (1980) Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy. American Sociological Review, 44, pp. 572-587.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ekonomisk utveckling

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jan-Erik Lane. Umeå universitet (1991). Ekonomisk utveckling. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000942

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan-Erik Lane - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

33

Antal individer/objekt

67

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06