Finska och jugoslaviska invandrarföreningar 1983

Skapare/primärforskare:

Magdalena Jaakkola - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Enkätundersökning skickad till såväl finska som jugoslaviska invandrarföreningar. Fokus ligger på immigranternas historia, organisation, resurser och aktiviteter.

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Magdalena Jaakkola - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0229

Beskrivning:

Enkätundersökning skickad till såväl finska som jugoslaviska invandrarföreningar. Fokus ligger på immigranternas historia, organisation, resurser och aktiviteter.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1983-10-01 — 1984-03-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Finansiering:

Arbetsmarknadsdepartementet

Forskningsrådsnämnden

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bäck, H. (1983) Invandrarnas riksorganisationer. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 9138078651.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Finska och jugoslaviska invandrarföreningar 1983

Skapare/primärforskare:

Magdalena Jaakkola - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-10-01 — 1984-03-01

Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

395

Antal individer/objekt:

275

Publicerad: 1988-01-01