Finska och jugoslaviska invandrarföreningar 1983

Beställ data

Skapare/primärforskare

Magdalena Jaakkola - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Enkätundersökning skickad till såväl finska som jugoslaviska invandrarföreningar. Fokus ligger på immigranternas historia, organisation, resurser och aktiviteter.

Ämnesområde

Minoriteter, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Magdalena Jaakkola - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0229

Beskrivning

Enkätundersökning skickad till såväl finska som jugoslaviska invandrarföreningar. Fokus ligger på immigranternas historia, organisation, resurser och aktiviteter.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1983-10-01 — 1984-03-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Forskningsrådsnämnden

Finansiär: Arbetsmarknadsdepartementet

Ämnesområde

Minoriteter, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bäck, H. (1983) Invandrarnas riksorganisationer. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 9138078651.
Libris
ISBN: 9138078651

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Finska och jugoslaviska invandrarföreningar 1983

Skapare/primärforskare

Magdalena Jaakkola - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-10-01 — 1984-03-01

Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

395

Antal individer/objekt

275

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-10-18