Finska och jugoslaviska invandrarföreningar 1983

SND-ID: SND 0229

Skapare/primärforskare

Magdalena Jaakkola - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Enkätundersökning skickad till såväl finska som jugoslaviska invandrarföreningar. Fokus ligger på immigranternas historia, organisation, resurser och aktiviteter.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådsnämnden

Finansiering 2

  • Finansiär: Arbetsmarknadsdepartementet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1983-10-01 – 1984-03-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Minoriteter, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bäck, H. (1983) Invandrarnas riksorganisationer. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 9138078651.
Libris
ISBN: 9138078651

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Finska och jugoslaviska invandrarföreningar 1983

Version 1.0

Citering

Magdalena Jaakkola, Henry Bäck. Stockholms universitet (1988). Finska och jugoslaviska invandrarföreningar 1983. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/p3z0-dk60

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Magdalena Jaakkola - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-10-01–1984-03-01
  • Datainsamlare: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

395

Antal individer/objekt

275

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-10-18